Program Seminarium - Fundacja Rektorów Polskich

Transkrypt

Program Seminarium - Fundacja Rektorów Polskich
Seminarium konsultacyjne projektu FRP/Pearson
5 poziom – brakujące ogniwo? Część 3.
Fundacja Rektorów Polskich
Warszawa, 14 października 2016 r.
Cel seminarium: dyskusja nad wynikami badań podjętych w ramach
projektu oraz ich przyszłym wykorzystaniem.
Godz. 1100 – 1130 – rejestracja gości, kawa, herbata
Sesja I: godz. 11.30-13.30

Powitanie, otwarcie seminarium, przyjęcie jego programu.

Wprowadzenie w tematykę badań i wykorzystania ich rezultatów –
prof. Ewa Chmielecka

Prezentacja wyników badania poświęconych zadaniom 1,2,3

Dyskusja
Godz. 1330 – 1400 - poczęstunek
Sesja II: godz. 14.00-15.30



Prezentacja wyników badania poświęconych zadaniom 4,5,6
Dyskusja
Podsumowanie dyskusji, przyjęcie harmonogramu prac w projekcie.

Podobne dokumenty