Prowadzenie Domu Dziecka

Transkrypt

Prowadzenie Domu Dziecka
Prowadzenie Domu Dziecka
Lp.
Nazwa podmiotu
składającego ofertę
Nazwa zadania
Przyznana kwota
dotacji na 2014r.
1
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
„Prowadzenie Domu Dziecka”
587 984,00 zł

Podobne dokumenty