Brecker EiS - Paco Cases

Transkrypt

Brecker EiS - Paco Cases
RANDY
BRECKER
Odwiedü nasze
strony internetowe:
www.paco-cases.pl
www.randybrecker.com
Randy Brecker ñ jeden z najlepszych muzykÛw jazzowych na úwiecie. Da≥ siÍ poznaÊ jako nieprzeciÍtny trÍbacz o znakomitym kunszcie technicznym i niebywa≥ej muzykalnoúci. W swej dotychczasowej karierze wspÛ≥pracowa≥ z pierwszoplanowymi postaciami z krÍgu muzyki jazzowej, popowej
i rockowej. Na liúcie tej znajdujπ siÍ takie nazwiska jak: James Brown, Steve Wonder, Frank Zappa, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Chaka Khan,
George Benson, Janis Joplin, Larry Coryell, Stanley Clarke, Jaco Pastorius, Charles Mingus, Billy Cobham, Al Foster, Dave WecklÖ W 1974 wraz
ze swoim bratem Michaelem za≥oøy≥ zespÛ≥ ÑThe Brecker Brothersî, ktÛry przez wielu jest uznawany za najbardziej popularny zespÛ≥ jazz-rockowy
lat 80 i 90. Solowa p≥yta Randyíego Breckera ÑInto The Sunî zosta≥a w roku 1988 uhonorowana nagrodπ Grammy w kategorii ÑBest Contemporary
Jazz Performanceî. Jego nazwisko figuruje teø na kilku innych wydawnictwach nagrodzonych i nominowanych do tej nagrody m.in. na kilku p≥ytach
The Brecker Brothers. Randy Brecker jest dotychczas autorem szeúciu solowych p≥yt. Firma Paco Cases wykona≥a na specjalne zamÛwienie
Randyíego Breckera skrzyniÍ typu pedalboard na wykorzystywane przez tego muzyka efekty brzmieniowe oraz futera≥ na trπbkÍ i akcesoria.
Producent Profesjonalnych OpakowaÒ Transportowych
ul. Kraszewskiego 5, 62-041 Puszczykowo k. Poznania
tel. +48 61 8194020, fax +48 61 8194194
e-mail: [email protected] www.paco-cases.pl

Podobne dokumenty