Klasa VI - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Transkrypt

Klasa VI - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
rok szkolny 2016/2017
Wykaz podręczników dla klasy VI
Lp Przedmiot
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo

1.
2.
język polski
język
angielski
„Słowa na start!”
Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego
dla klasy szóstej szkoły
podstawowej
 Podręcznik do kształcenia
Nowa Era
językowego dla klasy
szóstej szkoły
podstawowej (cz. 1 i 2)
 Zeszyt ucznia do języka
polskiego dla klasy szóstej
szkoły podstawowej
„World Explorer” 3
 Podręcznik
Nowa Era
 Zeszyt ćwiczeń
historia
My i historia
 Podręcznik
 Zeszyt ćwiczeń
4.
matematyka
Matematyka z kluczem
Nowa Era
 Podręcznik
 Zeszyt ćwiczeń (cz. 1 i 2)
5.
przyroda
6.
muzyka
7.
plastyka
8.
zajęcia
techniczne
9.
zajęcia
komputerowe
3.
10. religia
Tajemnice przyrody
 Podręcznik
 Zeszyt ćwiczeń (cz. 1 i 2)
I gra muzyka
 Podręcznik dla klas 4-6
 Zeszyt ucznia
Do dzieła
 Podręcznik dla klas 4-6
Jak to działa?
 Podręcznik dla klas 4-6
Informatyka Europejczyka
klasa 6
(Edycja Windows XP + Office 2003)

338/6/2014
Autorzy
M. Derlukiewicz
A. Wojciechowska,
A. Marcinkiewicz
M. Derlukiewicz,
K. Grajewska,
K. Kurek
497/3/2014
Wydawnictwo
369/3/2013
Szkolne PWN
157/4/2011
Jennifer Heath,
Michele Crawford
B. Olszewska,
W. Surdyk - Fertsch
Marcin Braun,
Agnieszka
Mańkowska,
Małgorzata
Paszyńska
Joanna Stawarz,
Feliks Szlajfer,
Hanna Kowalczyk
Nowa Era
399/3/2014
Nowa Era
569/2012
Nowa Era
326/2011
Nowa Era
295/2010
Helion
396/3/2011
Jedność
ks. dr Krzysztof
AZ-23-02/12- Mielnicki, Elżbieta
KI-3/14
Kondrak, Ewelina
Parszewska
Podręcznik
"Tajemnice BOGAtego życia"
Podręcznik do nauki religii
Nr dop.
MEN
338/5/2014
Monika Gromek,
Grażyna Kilbach
Jadwiga Lukas,
Krystyna Onak
Lech Łabecki,
Marta Łabecka
Danuta Kiałka,
Katarzyna Kiałka