Skala GOS - mediSTUDENT.pl

Transkrypt

Skala GOS - mediSTUDENT.pl
Skala GOS (Glasgow Outcome Scale)
WYNIK LECZENIA, STAN CHOREGO i PRZYPISNE PUNKTY:
5.
wynik leczenia - dobry;
stan chorego – powrót do normalnego życia z okresu przed zachorowaniem
bez lub z niewielkim deficytem neurologicznym lub poznawczym;
4.
wynik leczenia - umiarkowana niesprawność;
stan chorego - stwierdza się deficyt neurologiczny ale chory samodzielny;
(mogą występować objawy dysfazji różnego stopnia, niedowład, ataksja oraz
deficyty poznawcze i/lub zmiany osobowości)
3.
wynik leczenia - poważna niesprawność;
stan chorego – przytomny ale w pełni zależny od osób z otoczenia ze względu
na niesprawność fizyczną lub poważne zaburzenia poznawcze, utrzymany cykl
sen / (minimalna) reaktywność.
2.
wynik leczenia - stan wegetatywny;
stan chorego – nie stwierdza się funkcji korowych.
1.
wynik leczenia - zgon.
Pismiennictwo
Jennett B, Bond M. “Assessment of outcome after severe brain damage.”
Lancet 1975;1(7905):480-4

Podobne dokumenty