Edukacja o współczesnej historii Szczecina. Działania podjęte przez

Transkrypt

Edukacja o współczesnej historii Szczecina. Działania podjęte przez
Edukacja o współczesnej historii Szczecina.
Działania podjęte przez prezydenta Szczecina w ramach współpracy
z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Instytutem Pamięci Narodowej i Polskim
Radiem Szczecin w zakresie wykonywanych zadań edukacyjnych o tematyce
poświęconej współczesnej historii Szczecina.
Celem jest propagowanie wiedzy o historii Szczecina i regionu wśród uczniów.
Sierpień 2008 r. Przekazanie przez Instytut Pamięci Narodowej wszystkim
publicznym gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym albumów pt.: „Zbuntowane
miasto - szczeciński Grudzień ’70 – styczeń ’71”, materiałów dydaktycznych
(Materiały edukacyjne „Szczecin. Grudzień ’70 – Styczeń ‘71”)
wraz ze
scenariuszami zajęć
9 grudzień 2008 r. Zorganizowanie konferencji edukacyjnej dla nauczycieli historii
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt.: ”Szczecin - od archeologii do czasów
najnowszych. Źródła wiedzy o historii miasta” -.
Przekazanie
multimedialnych
płyt
edukacyjno-historycznych
do
szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjów tj.: „Szczecińska Trylogia Grudnia 70”, „Szczeciński
Sierpień 88”, „sedina.radio”.
Wydanie ksiąŜki pt..: „Szczecin – źródła wiedzy o historii miasta. Od archeologii do
czasów najnowszych” stanowiącej zbiór wygłoszonych podczas ww. konferencji
referatów, a słuŜącej przede wszystkim jako materiał pomocniczy dla nauczycieli
historii do wykorzystania na lekcjach poświęconych historii Szczecina.
Wydanie płyty CD stanowiącej integralną część ww. publikacji, zawierającej
wszystkie materiały ikonograficzne oraz fragmenty filmu „Skarga”. Płyta do
zastosowania na lekcjach historii, pozwalająca na wygodne i łatwe wykorzystanie
ilustracji w trakcie zajęć bądź w formie slajdów lub gotowych prezentacji
multimedialnych oraz wydruków.
Przygotowano 600 kompletów publikacji. Koszt: 6 600 zł

Podobne dokumenty