Zaproszenie na konkurs matematyczny matematyczne zmagania O

Transkrypt

Zaproszenie na konkurs matematyczny matematyczne zmagania O
Zaproszenie na konkurs matematyczny
matematyczne zmagania
O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1
Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest:
 rozwijanie i pogłębianie wśród uczniów podstawowych zainteresowao
matematyką
 promowanie dorobku osiągnięd uczniów
 upowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów
 budowanie więzi między szkołami podstawowymi i Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Żywcu
2. Szkołę reprezentuje czteroosobowa drużyna składająca się z uczniów klas szóstych.
3. Konkurs polega na indywidualnej pracy uczniów, rozwiązywanie przez każdego
uczestnika zestawu zadao konkursowych zawierającego zadania zamknięte różnego
typu: wyboru z jedna poprawną odpowiedzią, prawda- fałsz, tak – nie z
uzasadnieniem, krzyżówka.
4. Prace oceniane są indywidualnie i zespołowo. Drużyna, która uzyska największą liczbę
punktów otrzymuje PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM. Wszystkie drużyny
otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla trzech uczniów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki przewidziane są nagrody indywidualne.
5. Konkurs odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016r. o godzinie 10.00
6. Szkoły przystępujące do konkursu proszone są o zgłoszenie szkoły do
15 kwietnia 2016 r telefonicznie w sekretariacie szkoły, tel. 334756869
Serdecznie zapraszamy.

Podobne dokumenty