Konkurs plastyczny "Instrumenty muzyczne"

Transkrypt

Konkurs plastyczny "Instrumenty muzyczne"
Regulamin konkursu plastycznego dla Oddziału Przedszkolnego i klas I-III
„Instrumenty muzyczne”
Regulamin konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną płaską (format A3) lub
przestrzenną (własnoręcznie wykonany instrument muzyczny). Technika dowolna.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod
kierunkiem rodzica.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, klasa lub oddział przedszkolny.
6. Prace należy dostarczyć do 25 listopada 2016r. do sali 206
7. Koordynatorzy konkursu: p. Agnieszka Pauszek, p. Joanna Szatanik.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał
użyty do wykonania pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2016 r. na stronie internetowej naszej szkoły
www.sp2.oborniki.pl oraz na gazetce na II piętrze głównego budynku.
1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
2. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione
podmiotom trzecim.
Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęcia pracy na stronie
internetowej szkoły.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na apelu szkolnym.
4. Prace konkursowe nie będą zwracane.

Podobne dokumenty