Microsoft Word Viewer - Oświdczenie o przetwarzaniu danych

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - Oświdczenie o przetwarzaniu danych
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 1) (tekst jednolity
Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
................ .....
(miejscowość, data)
.................
(podpis)

Podobne dokumenty