Egzamin próbny historia i wos cz.II:

Transkrypt

Egzamin próbny historia i wos cz.II:
Egzamin próbny historia i wos cz.II:
- społeczeństwo i religia starożytnego Egiptu
- cywilizacja Sumerów
-starożytne polis : Ateny i Sparta
- kultura starożytnej Grecji
- podboje rzymskie
- Arabowie
- państwo Karola Wielkiego
- podział Polski na dzielnice
- Polska Kazimierza Wielkiego
-lokalizacja miast w Polsce w XIIIw.
- twórcy renesansu w Europie i w Polsce
- reformacja i kontrreformacja
- pierwsze wolne elekcje
- wojny XVII- wiecznej Rzeczypospolitej
- Francja Ludwika XIV
- rozbiory Polski i powstanie kościuszkowskie
- kongres wiedeński
- powstanie styczniowe
- wybory i zadania Prezydenta RP
- Unia Europejska: instytucje, obywatelstwo, prezydencja Polski w UE
- grupy społeczne w Polsce( mniejszości narodowe i etniczne, imigranci, uchodżcy)
- ustroje polityczne : demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm