Oferta towarowa - Fantastyczneswiaty.pl

Transkrypt

Oferta towarowa - Fantastyczneswiaty.pl
Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka
Sergiusz Bułgakow i filozofowie
Srebrnego Wieku Rozważania o
przyjaźni
Cena: 25.00 zł
(-5%) 26.25 zł
Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik – historyk filozofii, tłumaczka.
Zajmuje się rosyjską filozofią Srebrnego Wieku, problematyką
feministyczną w filozofii, zagadnieniami strukturalizmu. Od
2005 r. kieruje Instytutem Filozofii Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Książka jest pierwszą pracą podejmującą
temat przyjaźni w kontekście filozofii rosyjskiej. Autorka
omawia dzieło wybitnego filozofa i teologa Sergiusza
Bułgakowa, i pokazuje jego idee na tle przyjacielskich relacji z
trzynastoma innymi rosyjskimi myślicielami: Sołowjowem,
Bierdiajewem, Rozanowem, Eugeniuszem Trubieckojem, o.
Florenskim, Mikołajem Łosskim, Gieorgijem Fłorowskim,
Szestowem, Jelczaninowem, Zanderem, Zienkowskim,
Wyszesławcewem i Łosiewem. Zastanawia się, jaka była ich
przyjaźń: prawdziwa czy pozorna, młodzieńcza czy dojrzała,
przedwczesna czy spóźniona, żarliwa czy zawistna,
przemijająca czy ponadczasowa. Stawia pytanie, czy ludzka
przyjaźń była dla Bułgakowa abstrakcją, zaledwie
uprzejmością, bo tylko boska jest przecież realnością. „Książka
wykracza poza ramy biografii intelektualnych, znajdujemy w
niej ciekawe analizy filozoficzne (także komparatystyczne).
Jest to zarazem swoisty mini-podręcznik historii myśli
rosyjskiej pozwalający zapoznać się z jej ważniejszymi
postaciami, osnuty wokół twórczości Bułgakowa. Filozofia
czysto teoretyczna łączy się tu z filozofią praktyczną, życiową”
– napisała w recenzji wydawniczej s. prof. Teresa Obolevitch.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty