KARTA INFORMACYJNA PRÓBKI Informacje podstawowe Zakres

Transkrypt

KARTA INFORMACYJNA PRÓBKI Informacje podstawowe Zakres
Laboratorium ID:
Data przyjęcia próbki:
KARTA INFORMACYJNA PRÓBKI
Informacje podstawowe
Nazwa firmy:
Opis próbki klienta:
Adres:
Typ urządzenia:
NIP/PESEL:
Producent urządzenia:
Telefon:
Nazwa oleju:
E-mail:
Ilość w układzie:
Osoba kontaktowa:
Data pobrania próbki:
Miejsce pobrania próbki:
Data ostatniej wymiany oleju:
Przebieg od wymiany:
Przebieg całkowity:
Zakres badań
Powód badania:
Zestaw nr (zestawy badań dostępne na www.oiltest.pl):
Inne badania:
…………………………………………………
Pieczątka i podpis Zleceniodawcy
Grupa ATE Jadwiga Śmieszek, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C, Tel. +48 737 319 558, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty