Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna

Transkrypt

Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/8885,Zakonczono-prace-nad-przygotowaniem-dokumentu-Politykamigracyjna-Polski-stan-ob.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 05:16
Zakończono prace nad
przygotowaniem dokumentu Polityka
migracyjna Polski: stan obecny i
postulowane działania
W dniu 20 lipca 2011 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji odbyło się dwunaste posiedzenie
międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji, podczas którego
jeden z najważniejszych, z punktu widzenia kierunku rozwoju
polskiej polityki migracyjnej, dokument został ostatecznie
zatwierdzony. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
"Polityka migracyjna Polski: stan obecny i postulowane działania"
zostanie teraz przekazana Prezesowi Rady Ministrów.
Prace nad przygotowaniem założeń polskiej polityki migracyjnej trwały
od lutego 2009 roku, w czerwcu 2011 roku zakończył się natomiast
etap zgłaszania uwag opinii publicznej do ww. dokumentu
strategicznego.
Ponadto, w czasie spotkania, członkowie Zespołu wymienili informacje
na temat przedsięwzięć w obszarze azylu i imigracji organizowanych w
trakcie prezydencji Polski w Radzie UE oraz nowych rozwiązań
prawnych w obszarze dotyczącym cudzoziemców. Zespół zapoznał się
także z sytuacją cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę
międzynarodową oraz informacją na temat umów o małym ruchu
granicznym i stanu realizacji ustawy Karta Polaka.
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty