Hasło obliczanie-powierzchni-wylaczen

Transkrypt

Hasło obliczanie-powierzchni-wylaczen
obliczanie powierzchni wyłączeń taksacyjnych
(urządzanie lasu), powierzchnię wyłączeń i innych szczegółów sytuacji wewnętrznej uzyskuje się z
istniejącej mapy numerycznej lub odpowiednio oblicza, przyjmując za podstawę powierzchnię geodezyjną
działki ewidencyjnej, uwzględniając też, gdzie to możliwe, ciągłość danych z kolejnych planów urządzenia
lasu oraz aktualizacje wykonane w SILP-LAS (należy dążyć do zachowania stabilności konturów i
powierzchni wyłączeń).Powierzchnię pododdziałów znajdujących się w rezerwatach przyrody zapisuje się
w zależności od stanu dokumentacji rezerwatu, i tak w wypadku:a) braku planu ochrony rezerwatu oblicza
się powierzchnię wyłączeń i wyrównuje ją do powierzchni ogólnej rezerwatu,b) gdy rezerwat ma plan
ochrony lub jest on nowelizowany równolegle z planem urządzenia lasu, należy powierzchnię
pododdziałów, szczegółów i ogólną powierzchnię rezerwatu przyjąć bezpośrednio z tego planu ochrony.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 67

Podobne dokumenty