2 Rozmieszczanie głośników sufitowych

Transkrypt

2 Rozmieszczanie głośników sufitowych
Rozmieszczanie głośników sufitowych
Przy montażu głośników sufitowych należy rozważyć kwestię ich rozmieszczenia
oraz zachowania odpowiedniej odległości między nimi. Odpowiedź na to pytanie jest
stosunkowo prosta - tam, gdzie znajdują się odbiorcy.
Trudniej jednak odpowiedzieć na pytanie dotyczące odległości: im bliżej głośniki są
rozmieszczone, tym niższa percepcja głośności punktów przy prawidłowo dobranej mocy
systemu.
Jeśli odbiorcy są w pozycji siedzącej, narząd słuchu znajduje się średnio na wysokości 1.3m.
Odległość pomiędzy głośnikami można ustalić stosując następującą zasadę:
Odległość między głośnikami = 2 x (H –1.3m)
gdzie H = wysokość pomieszczenia
Dla pomieszczenia o wysokości 4m otrzymujemy
2 x (4m – 1.3m) = 5.4m
Faktyczna odległość zależy od początkowej głośności danego pomieszczenia.
W pomieszczeniu o niskim poziomie głośności można wybrać odległość o 50% większą,
czyli około 8m.
Przykładowe rozmieszczenie głośników w pomieszczeniu o niskim i wysokim poziomie głośności.
Niniejsze opracowanie jest własnością firmy MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Kopiowanie w celach komercyjnych bez zezwolenia zabronione.

Podobne dokumenty