Ogłoszenie w sprawie konkursu stypendialnego KNOW dla

Transkrypt

Ogłoszenie w sprawie konkursu stypendialnego KNOW dla
Konkurs stypendialny KNOW
Zapraszamy studentów studiów II stopnia do składania dokumentów o przyznanie stypendium za wyniki
w nauce dla najlepszych studentów studiów II stopnia w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Regulamin wraz z wzorami wymaganych dokumentów dostępny na stronie Wydziału zakładka dla
studentów/stypendia ( http://stud.chem.uni.wroc.pl/stypendia.html).
Dokumenty należy składać w p. 10 bud. A (mgr Ewa Kosecka) do 04.11.2016r.

Podobne dokumenty