Wzór formularza odstąpienia od umowy

Transkrypt

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG,
CRM-Kundenservice,
Brandstätter Str. 2-10, 90513 Zirndorf, Niemcy
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/odbioru (*) _____________________________________________________________________________
— Imięinazwisko/Nazwa/nazwiskokonsumenta(-ów) _______________________________________________________________
— Adreskonsumenta(-ów) ______________________________________________________________________________________
—Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.

Podobne dokumenty