BUWIWM 2

Transkrypt

BUWIWM 2
BUWIWM oferta stypendialna 2011/2012 – KRAJE, DO KTÓRYCH APLIKUJE SIĘ BEZPOŚREDNIO
KRAJ
TERMIN
RODZAJ STYPENDIUM/ADRES INTERNETOWY
Austria
-
wykaz ofert stypendialnych - Austriacka Służba Wymiany Akademickiej:
BRAK AKTUALNEJ
OFERTY
-
www.grants.at
Belgia
10.02.2011
Dania
23.04.2011
(na staże naukowe)
01.05.2011
(na kursy letnie)
Francja
Hiszpania
-
stypendia specjalizacyjne, badawcze, m.in. z zakresu niderlandystyki, misje krótkoterminowe dla
pracowników naukowych, letni kurs języka, www.taalunieversum.org/wereldwijd/zomercursussen_voor_studenten/
Preferowani będą studenci studiów magisterskich i młodzi naukowcy z 22 krajów, w tym z Polski, którzy
zamierzają pogłębić swoją wiedzę w zakresie języka i kultury duńskiej lub innych dziedzinach związanych z
Danią takich jak architektura wnętrz, studia ochrony środowiska.
-
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships
Stypendia Rządu Francuskiego realizowane przez Ambasadę Francji
*
Rekrutację prowadzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Hiszpanii
*
Holandia
konkurs stypendialny
zostanie ogłoszony w
grudniu 2010
01.02.2011
Islandia
01.04.2011
8-miesięczne studia w zakresie języka, literatury i historii Islandii - przeznaczone dla studentów studiów
językowych o specjalizacji językoznawczej i literaturoznawczej; preferowani są studenci, którzy ukończyli
rok lub dwa lata studiów, posiadają podstawową znajomość języka islandzkiego lub innego języka krajów
skandynawskich
Niemcy
15.11.2010
Oferta stypendialna DAAD - skierowana do studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników
naukowych polskich szkół wyższych i naukowców zatrudnionych w placówkach naukowych Polskiej
Akademii Nauk.
dowolny
Program stypendialny Fundacji Alexandra von Humboldta przeznaczony dla młodych pracowników
naukowych wszystkich specjalności ze stopniem naukowym doktora
15.02.2010
Stypendia Kraju Związkowego Bawarii - 6 rocznych stypendiów dla absolwentów szkół wyższych; limit
wieku 30 lat
www.becasmae.es
Studia w Holandii w ramach Programu Hyugens; szczegółowe informacje będą dostępne na poniższej
stronie w listopadzie 2011;
*
http://www.nuffic.nl/home/redirect/huygens-scholarship-programme
-
http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/menntamal/nr/1827
-
[email protected]
www.avh.de.
www.bayhost.de
Norwegia
17.02.2011
Stypendia w ramach Programu Yggdrasil - należy przesyłać bezpośrednio do Norweskiej Rady Badań
Naukowych - The Research Council of Norway
www.rcn.no/is
-
01.02.2011
Letni kurs języka norweskiego na Uniwersytecie w Oslo
www.uio.no/iss
Meksyk
30.11.2011
programy specjalne skierowane do badaczy i wykładowców uniwersyteckich, jak również dla
tych, którzy chcą odbyć praktyki zawodowe lub rezydencje artystyczne
-
[email protected]
Portugalia
-
stypendia naukowe za pośrednictwem Instytutu Camoesa dla polskich studentów, pracowników
naukowych oraz nauczycieli akademickich, zajmujących się językiem i kulturą portugalską.
Szwecja
-
Informacje dostępne są na stronie Instytutu Szwedzkiego
-
www.instituto-camoes.pt
www.si.se
*

Podobne dokumenty