Wybrane - Lewiatan Business Angels

Transkrypt

Wybrane - Lewiatan Business Angels
Wybrane
transakcje
Lewiatan
Business
Angels
nadajemy
kształt
Wstęp
Misją Lewiatan Business Angels jest kojarzenie atrakcyjnych projektów z inwestorami,
propagowanie idei Aniołów Biznesu w Polsce oraz wspieranie młodej przedsiębiorczości,
poprzez rozwijanie rynku start-upów.
Od 2005 roku tworzymy platformę spotkań inwestorów
doświadczonych
biznesmanów,
menedżerów
oraz
przedsiębiorców poszukujących finansowania. Nadajemy kształt
marzeniom pasjonatów, którzy chcą swoje wizje oraz ambitne
cele przekuwać w realny biznes i odnosić sukcesy na miarę
Google’a i Skype’a.
Wymiernym efektem naszych działań jest 12 zrealizowanych
transakcji, co stanowi najlepszy wynik działań sieci Aniołów
Biznesu w Polsce:
• ANT ISS
• Apeiron Synthesis
• Flashbook
• Goldenegg
• Legic Kompania Importowa Dóbr Luksusowych Sp. z o.o.
• Likwidator Pomoc Ubezpieczeniowa
• Medicalgorithmics
• Ozumi films
• Polidea
• Sky Share Club
• W Biegu Cafe
• Homplex
Większość firm uzyskała wsparcie Aniołów Biznesu już na etapie
pomysłu, w kilka z nich inwestorzy zaangażowali się w późniejszym
stadium rozwoju. Jednak w obu przypadkach zaowocowało to
dynamicznym rozwojem finansowanych przedsięwzięć.
Wszystkie projekty łączy innowacyjne podejście do prowadzenia
biznesu oraz, co najważniejsze, zdeterminowany zespół,
posiadający kompetencje, które pozwalają realizować nawet
najśmielsze pomysły. Jednak najważniejszą cechą wspólną jest
to, że ich rozwój oraz sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia,
doświadczenia oraz kontaktów Aniołów Biznesu.
Na kolejnych stronach prezentujemy najciekawsze transakcje
pokazujące różnorodność branż i modeli współpracy
pomysłodawców z Aniołami Biznesu.
marzeniom
Medicalgorithmics
www.medicalgorithmics.com
Medicalgorithmics specjalizuje się
w zaawansowanych technologicznie
urządzeniach diagnostyki medycznej,
w szczególności diagnostyki pracy serca.
Firma zaczynała jako wysokotechnologiczny start-up. Pomysłodawcą
projektu był dr Marek Dziubiński – wynalazca, matematyk, specjalista
w zakresie przetwarzania sygnałów dźwiękowych. Z pomysłem
stworzenia przenośnego urządzenia do monitorowania pracy serca
zgłosił się do Centrum Innowacji FIRE. Dzięki wsparciu Centrum
nawiązał współpracę z dr Marcinem Szumowskim – biznesmenem
i ekspertem w dziedzinie komercjalizacji wyników badań naukowych,
który zajął się biznesową częścią projektu oraz poszukiwaniem
inwestorów. W 2005 r., po zgłoszeniu wynalazków do Europejskiego
Urzędu Patentowego, zawiązano spółkę kapitałową. Pierwszym
inwestorem zalążkowym został Leszek Rychlewski –bioinformatyk
i przedsiębiorca. Jednak po roku prac okazało się, że do rozwoju
firmie niezbędny jest kolejny inwestor. Kilka miesięcy żmudnych
poszukiwań przyniosło efekt. Dzięki kontaktom zainicjowanym przez
LBA pozyskano kapitał z New Europe Ventures LLC (amerykański
fundusz early stage). Pozwoliło to na dalsze prace nad rozwojem
technologii, opracowanie prototypu i rozpoczęcie testów.
Medicalgorithmics stworzyła i wprowadziła na rynek przenośne
urządzenie do monitorowania pracy serca – PocketECG.
Innowacyjność produktu polega na tym, że monitoruje pracę
serca, analizuje ją i w ciągu krótkiego okresu czasu przesyła
dane na serwer, gdzie ma do nich dostęp wskazany specjalista.
Technologia łączy zalety długoterminowego monitoringu
z możliwościami, jakie daje zdalny dostęp do monitorowanych
danych. Dzięki temu specjaliści otrzymują możliwość
przetwarzania danych porównywalnych z dostarczonymi
przez tradycyjne badanie EKG metodą Holtera. Urządzenie
jest niezwykle pomocne w wykrywaniu przebiegających
bezobjawowo i spontanicznie zakłóceniach pracy serca,
takich jak napadowe migotanie przedsionków. Firma oferuje
również podobnie działające urządzenie przeznaczone do
zastosowania w weterynarii.
Medicalgorithmics działa na rynku globalnym – po otrzymaniu
dopuszczenia do obrotu przez FDA (Food and Drug
Administration) firma wprowadziła swoje produkty na rynek
amerykański.
nadajemy
kształt
ANT Sp. z o.o.
www.ant-iss.pl
ANT to spółka technologiczna, dostawca
zaawansowanych rozwiązań z dziedziny
automatyki i systemów komputerowych.
Rozwiązania oferowane przez ANT służą najczęściej do
monitorowania, nadzoru, rejestracji, alarmowania, raportowania
i wizualizacji danych, pozyskanych z aparatury kontrolnopomiarowej, urządzeń, maszyn produkcyjnych, systemów
i aplikacji.
Założyciele firmy – Andrzej Jarosz i Michał Adamczak, pracowali
wcześniej w firmie zajmującej się oprogramowaniem dla
systemów silników i turbin parowych. Postanowili zacząć działać
na własną rękę i stworzyć uniwersalne oprogramowanie do
integracji systemów kontrolno – pomiarowych. W 2003 r. założyli
firmę ANT ISS i szybko zdobyli pierwszych klientów. W 2006
r. rozpoczęli poszukiwania inwestora, który oprócz zastrzyku
finansowego mógłby wesprzeć firmę wiedzą i doświadczeniem
biznesowym – tego młodym informatykom brakowało
najbardziej. Skontaktowali się z Lewiatan Business Angels i choć
nie mieli profesjonalnie przygotowanego biznesplanu udało im
się przekonać ekspertów sieci do swojego pomysłu. Ich atutem
był gotowy produkt, który spotkał się z zainteresowaniem
klientów oraz determinacja do dalszej pracy. Poszukiwanie
inwestora zajęło pół roku, ale zakończyło się sukcesem.
Wraz z inwestorem usprawnili model działania firmy, zatrudnili
zespół i skupili się na tworzeniu nowych produktów. Pierwsze
zyski przyszły już po 6 miesiącach. Dzięki wsparciu Anioła Biznesu
firma szybko rozszerzyła swoją działalność (m.in. rozwinęła
technologię telemetrii GPRS), pozyskała nowych klientów
i podpisała nowe kontrakty.
Dotychczas ANT Sp. z o.o. wykonała ponad 200 wdrożeń
swojego oprogramowania. Klientami firmy są min. zakłady
produkcyjne branży motoryzacyjnej i AGD (Amica, Fiat),
elektrownie i elektrociepłownie, dostawcy energii i mediów
(PCC ZE Blachownia, Euteris), firmy posiadające zaawansowane
instalacje inteligentnego budynku – m.in. banki i rozgłośnie
radiowe (RMF FM, NBP).
Plany na przyszłość obejmują rozszerzenie działalności na branżę
telekomunikacyjną i być może wejście na NewConnect.
marzeniom
W Biegu Café
www.wbiegucafe.pl
W Biegu Café to sieć nowoczesnych kawiarni
pozycjonowanych na wzór amerykański,
jako bezpretensjonalna przestrzeń
do odpoczynku, spotkań z przyjaciółmi,
ale również miejsce do pracy.
Sieć kawiarni została założona w 2005 r. Początkowo był to jeden
lokal w Krakowie. Szukając środków na rozwój i otwarcie kolejnych
kawiarni pomysłodawca zwrócił się do banków i funduszy. Jednak
ze względu na skalę przedsięwzięcia nie były one zainteresowane
współpracą. Wówczas przedsiębiorca postanowił przedstawić
projekt ekspertom z Lewiatan Business Angels. Przedsięwzięciem
zainteresował się Piotr Pośnik – prywatny inwestor, od lat
konsekwentnie realizujący strategię inwestowania w firmy
z segmentu premium (m.in. Wittchen, House of Skills). Anioł Biznesu
objął 50 % udziałów w spółce w zamian za inwestycję w wysokości
1,8 miliona złotych. Dopływ kapitału pozwolił na dynamiczny
rozwój firmy i uruchomienie kolejnych lokali. Obecnie sieć W Biegu
Café posiada 14 kawiarni w największych miastach Polski.
W 2010 r. sieć rozpoczęła współpracę ze znaną marką kawy
Jacobs Krönung. Strategiczne partnerstwo obejmuje wszystkie
aktualnie działające oraz nowo otwierane kawiarnie sieci.
Obecnie wszystkie kawiarnie funkcjonują pod szyldem W Biegu
Café by Jacobs Krönung.
W 2011 r. zarówno Piotr Pośnik jak i pomysłodawca wycofali
się z inwestycji. Udziały (łącznie 85%) nabył cypryjski fundusz
Alenach Holding. Inwestycja funduszu (oraz kolejne, planowane
w przyszłości) mają pozwolić na uruchomienie nowych lokali
i dynamiczny rozwój sieci.
nadajemy
kształt
Flashbook.pl
www.flashbook.pl
Flashbook.pl to wydawnictwo, zajmujące się
publikacją przewodników z różnych
dziedzin wiedzy.
Specjalnoscią firmy są autorskie poradniki biznesowe
i samorozwojowe, ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji
i przyspieszanie kariery zawodowej.
Firma powstała jako klasyczny start-up w oparciu o biznesplan
i kapitał Aniołów Biznesu. Pomysłodawca, Norbert Kilen
– inżynier z wieloletnim doświadczeniem na rynku
multimediów i rozrywki elektronicznej, zgłosił projekt do
Lewiatan Business Angels w 2006 r. Pomysł od razu spodobał
się jednemu z inwestorów. Przez kilka miesięcy pracowano
nad produktem i ofertą oraz intensywnie analizowano
rynek. Postanowiono w pierwszej kolejności skupić się na
hipertekstowych książkach w formacie kieszonkowym. Spółka
formalnie powstała w maju 2007 r. Inwestor wszedł do jej
zarządu, wspierając spółkę kwotą kilkuset tysięcy złotych
i obejmując w końcowej fazie 54% udziałów firmy.
Publikacje flashbook.pl są tworzone w oparciu o autorskie
narzędzia (m.in. HyperPage).
Projekty są wynikiem prac mających na celu zwiększenie
funkcjonalności książek poprzez konstrukcję treści ułatwiającą
opanowanie określonego obszaru wiedzy.
marzeniom
Apeiron Synthesis
www.apeironsynthesis.com
Apeiron Synthesis jest przykładem spin-offu
czyli firmy komercjalizującej efekty badań
naukowych mi.in dla przemysłu chemicznego
i farmaceutycznego.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest dr Michał Bieniek – chemik,
który w czasie studiów doktoranckich pracował nad katalizatorami
metatezy. Widząc coraz większe zainteresowanie firm z branży
farmaceutycznej i chemicznej stosowaniem reakcji metatezy olefin
oraz wiedząc, że laboratoria Polskiej Akademii Nauk nie są w stanie
sprostać wielkości zamówień, zdecydował się na założenie własnej
firmy. Początkowo prowadził działalność gospodarczą korzystając ze
wsparcia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W 2008 r.
zwrócił się do LBA o pomoc w rozwoju projektu. W ramach współpracy
opracowano model biznesowy oraz biznesplan. Pierwszym efektem
wspólnych prac był sukces odniesiony podczas konkursu Intel®+UC
Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge w 2008 r.
– Apeiron Synthesis jako jedyna firma z Europy dostała się do ścisłego
finału. W czerwcu 2009 r. przy wsparciu LBA firma otrzymała dotację
w wysokości 700 tysięcy złotych od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
(w ramach programu INNOWATOR). Firma w pełni wykorzystała
swoją szansę. Stworzyła laboratorium badawcze we Wrocławskim
Parku Technologicznym, gdzie prowadzi dalsze prace nad nowymi
produktami, jak również udoskonalaniem już istniejących. Posiada
silny i kompetentny zespół oraz doskonałe zaplecze techniczne.
Apeiron Synthesis komercjalizuje wyniki badań naukowych
z zakresu zaawansowanych technologii, a w szczególności
katalitycznej reakcji metatezy olefin, dzięki której powstają
związki chemiczne m. in. dla przemysłu farmaceutycznego.
Strategia spółki przewiduje skupienie się głównie na produkcji
i sprzedaży katalizatorów dla firm farmaceutycznych i chemicznych.
Sprzedawane do przemysłu katalizatory będą chronione
światowymi patentami, których wyłącznym właścicielem jest
Apeiron Synthesis.
Wg Chemical & Engeneering News wartość światowego rynku
w tym zakresie wynosi około 1,5 miliarda dolarów. Rynek
ten wciąż się rozwija i stwarza nowe możliwości dla wysoko
wyspecjalizowanych graczy, takich jak Apeiron Synthesis.
Obecnie Apeiron Synthesis przygotowuje się do kolejnej rundy
finansowania.
nadajemy
kształt
Polidea
www.polidea.pl
Polideę wyróżnia elastyczne podejście do
projektowania i wdrażania oprogramowania
dla telefonów komórkowych i umiejętność
projektowania rozwiązań dla wszystkich
platform mobilnych.
Pomysłodawcą i założycielem Polidei jest Jakub Lipiński, który w 2008
r. zrezygnował ze stałej pracy i założył własną firmę. Rzeczywistość
pokazała jednak, że do szybkiego rozwoju i możliwości konkurowania
na światowym rynku potrzebny jest większy kapitał oraz kontakty
biznesowe. Poszukując wsparcia w 2009 r. przedsiębiorca nawiązał
współpracę z siecią Lewiatan Business Angels. Ciekawy i rokujący
projekt szybko spotkał się z zainteresowaniem potencjalnych
inwestorów. Już na początku 2009 r. rozpoczęto proces due diligence,
zakończony podpisaniem w maju 2009 r. umowy inwestycyjnej.
Dzięki sieci kontaktów wniesionych przez Aniołów Biznesu firma od
razu stała się silnym konkurentem na rynku aplikacji mobilnych.
Polidea świadczy pełen zakres usług związanych z aplikacjami
mobilnymi – od analizy wymagań i użyteczności, poprzez
projektowanie aplikacji, do ich wytwarzania i wdrażania. Jej
główną przewagą konkurencyjną jest umiejętność projektowania
rozwiązań dla wszystkich platform mobilnych. Równie istotna
jest elastyczność w dopasowaniu produktów do potrzeb klienta,
co umożliwia współpracę nie tylko z największymi potentatami
na świecie, ale również z sektorem MSP. Polidea zatrudnia
doświadczonych inżynierów oprogramowania, interfejsu
użytkownika i użyteczności. Dzięki współpracy z Politechniką
Warszawską rekrutuje najzdolniejszych informatyków i specjalistów
IT. Obecnie zespół firmy liczy 30 osób.
Polidea posiada własne centrum testów oprogramowania.
Współpracuje również z regionalnymi organizacjami branżowymi,
m.in. Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych
BRAMA oraz MobileMonday Poland. Usługi mobilne to niezwykle
perspektywiczny rynek, rozwijający się szybciej niż rynek internetowy,
co pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój spółki.
W 2011 r. Polidea, jako pierwsza polska firma w historii, zdobyła
prestiżową nagrodę Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu
w kategorii Deal of the Year.
Więcej informacji znajduje się w osobnym opracowaniu: POLIDEA:
Case Study dostępnym na www.lba.pl
marzeniom
HOMPLEX
www.homplex.pl
HOMPLEX to interaktywna platforma
komunikacji dla obecnych i przyszłych
właścicieli domów oraz otoczenia świata
budownictwa - projektantów, dostawców
i wykonawców.
To narzędzie służące do optymalnego planowania i efektywnej realizacji
projektów budowlanych. Pomysłodawcami projektu Homplex są Anna
i Łukasz Walkowscy – absolwenci Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły
Technik Komputerowych w Warszawie, pasjonaci nowych technologii.
Oboje mają 10-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów i ich
zabezpieczeń, administrowaniu infrastrukturą informatyczną, wycenie
i prowadzeniu projektów informatycznych oraz prowadzeniu e-usług
i obsłudze klientów internetowych.
Inspiracją dla stworzenia platformy Homplex były osobiste
doświadczenia pomysłodawców związane z remontem mieszkania
i poszukiwaniem wskazówek na ten temat w prasie oraz Internecie.
Analizując dostępne źródła Walkowscy szybko przekonali się,
jak mało użyteczne potrafią być prezentowane tam informacje.
Postanowili – wykorzystując nowoczesne technologie i własne
doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych –
stworzyć użyteczne narzędzie, które podda syntezie cały proces
urządzania wnętrz oraz połączy wymaganą wiedzę specjalistyczną
i dostępne na rynku rozwiązania. Przekonani o potencjale projektu
pomysłodawcy zdecydowali się wziąć udział w konkursie Zacznij.
biz, organizowanym przez LBA. Przez 4 miesiące szlifowali swój
pomysł, korzystając ze wsparcia ekspertów LBA, praktyków
z branży IT i potencjalnych inwestorów.
Zespół Homplexu znalazł się wśród laureatów konkursu Zacznij.
biz, zajmując drugie miejsce. Dobry wynik oraz świetnie rokujący
projekt zaowocowały zainteresowaniem ze strony Aniołów
Biznesu. Rozpoczęły się rozmowy z potencjalnymi inwestorami,
dopracowywanie projektu przy wsparciu ekspertów LBA
i praktyków z branży IT. W listopadzie 2010 spółka pozyskała
trzech Aniołów Biznesu, którzy za łączną sumę 350 tysięcy złotych
objęli pakiet mniejszościowy. Wsparcie finansowe umożliwiło
pomysłodawcom skupienie się na rozwoju projektu. Zbudowano
zespół, uruchomiono pierwszy moduł platformy – Homplex
Inspirator i rozpoczęto działania promocyjne. Firma w najbliższych
latach planuje rozbudowę funkcjonalności platformy, a także
ekspansję na nowe rynki, brytyjski i holenderski.
Więcej informacji znajduje się w osobnym opracowaniu:
HOMPLEX: Case Study dostępnym na www.lba.pl
nadajemy
kształt
Likwidator Pomoc Ubezpieczeniowa
Firma Likwidator Pomoc Ubezpieczeniowa
powstała w 2005 r. Zajmowała się
egzekwowaniem odszkodowań od towarzystw
ubezpieczeniowych w imieniu klienta,
dedykując swoje usługi zarówno firmom, jak
i osobom indywidualnym.
Firma oferowała pełne spektrum działań w zakresie odzyskiwania
odszkodowań od weryfikacji spraw zakończonych przez
towarzystwa ubezpieczone, poprzez prowadzenie spraw
będących w toku, aż po pełną likwidację szkód.
W początkowej fazie działalności usługi firmy cieszyły się
zainteresowaniem klientów. Przekonało to założyciela
Likwidatora do konieczności pozyskania kapitału pozwalającego
na rozwój firmy – zatrudnienie pracowników oraz powiększenie
biura. Początkowo liczył on na ofertę banków i funduszy unijnych
jednak gdy te źródła zawiodły zwrócił się do Lewiatan Business
Angels. Po kilku miesiącach analiz i negocjacji udało się pozyskać
inwestora. Był to typowy inwestor pasywny, nie angażujący się
w bieżącą działalność firmy. W zamian za 50% udziałów wsparł
firmę kwotą 200 tysięcy złotych. Pieniądze zostały przeznaczone
na zatrudnienie specjalistów, rozbudowę sieci krajowej i działania
promocyjne. Choć wydatki były obliczone na 3 lata, inwestycja
zwróciła się Aniołowi już po 1,5 roku.
Niestety, po obiecujących dwóch pierwszych latach rynek nie
spełnił oczekiwań i firma zakończyła działalność.
Pomysłodawca rozwija kolejny projekt start-upowy, a Anioł
Biznesu wyciągnął wniosek, że należy inwestować w branży,
w której ma się własne doświadczenie, aby oferować
pomysłodawcy nie tylko kapitał, ale również być dla
początkującego przedsiębiorcy mentorem.
marzeniom
Air Ventures Polska
www.skyshare.pl
Sky Share – flagowy brand Air Ventures Polska
– to pierwszy i na razie jedyny w naszym
kraju program współwłasności samolotów
skierowany głównie do klientów biznesowych.
Uczestnicy programu korzystają z samolotów
Cirrus, Embraer i Pilatus.
Air Ventures Polska jest spółką holdingową skupiającą trzy spółki
zależne: Sky Share - operatora współwłasności samolotów, Cirrus
Polska - przedstawiciela Cirrus Aircraft na Polskę, posiadającego
wyłączne prawo sprzedaży samolotów oraz Sky Share Services
- firmę zapewniającą obsługę techniczną pozostałym spółkom
z holdingu, w tym utrzymywanie samolotów w ciągłej
gotowości, usługi pilotów itp.
niszę na bardzo obiecującym rynku. By zagwarantować sobie
przewagę nad potencjalną konkurencją spółka potrzebowała
znacznego zastrzyku kapitału na szybki rozwój. Negocjacje
z inwestorami przebiegły szybko. Finansowe szczegóły
transakcji nie zostały podane do publicznej wiadomości, ale
nie jest tajemnicą, że spółce udało się rozwinąć skrzydła dzięki
wsparciu inwestorów.
Pomysłodawca AVP – Piotr Długiewicz - zgłosił się z projektem
bezpośrednio do jednego z Aniołów działających w sieci
LBA, a ten zainteresował pomysłem kolejnych inwestorów.
Aniołów nie trzeba było długo przekonywać – pomysłodawca
to doświadczony manager, mający za sobą wiele sukcesów
w rozwijaniu firm z różnych branż. Ponadto sam projekt miał
ogromny potencjał – programy współwłasności samolotów
z powodzeniem działają w USA i krajach Europy Zachodniej
zapewniając właścicielom ponadprzeciętne zyski. Przenosząc
sprawdzony model biznesowy do Polski firma wypełniła
W marcu 2011 r. w spółkę zainwestował fundusz Helix
Ventures Partners, w którym udziały posiada MCI Management
oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy. Za 3,5 mln złotych
objął 20% udziałów, pozostałe znajdują się w rękach osób
prywatnych. Kapitał został przeznaczony na zakup symulatora
samolotu Cirrus oraz stworzenie Europejskiego Centrum
Symulatorowego AERO Poznań. Część środków została
zainwestowana w rozwój ośrodka serwisowo-szkoleniowego
i intensyfikację działań sprzedażowych.
Lewiatan Business Angels
ul. Klonowa 6 , 00-586 Warszawa
tel. +48 22 565 18 25,
fax. +48 22 565 18 30
e-mail: [email protected], www.lba.pl
Egzemplarz bezpłatny
2011 r.
Wyślij darmowy SMS o treści
„FOTOKODY” na nr 8085.
Pobierz bezpłatną aplikację ,
zeskanuj kod i zobacz jak…
Anioły wspierają biznes!