stypendium fundowane studia za darmo

Transkrypt

stypendium fundowane studia za darmo
STYPENDIUM FUNDOWANE
STUDIA ZA DARMO
Wychodząc
naprzeciw
potrzebie
wsparcia
zdolnej
młodzieży
z ubogich rodzin, Władze Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej oferują pomoc młodym ludziom borykającym się z trudną sytuacją
materialną lub rodzinną. W roku akademickim 2011/2012 uczelnia przyznaje
stypendia dla ambitnych, zdolnych i pracowitych absolwentów szkół
średnich, ułatwiając im wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium
obejmuje bezpłatny rok nauki na studiach dziennych lub zaocznych w WSTiE
na wybranym wydziale: Informatyki, Nauk Społecznych oraz Turystyki
i
Rekreacji.
Warunkiem
otrzymania
stypendium
jest
dobra
średnia
na świadectwie kończącym szkołę oraz udokumentowana trudna sytuacja
kandydata.
Dodatkowo,
przy
spełnieniu
określonych
wymogów,
student
na drugim i trzecim roku studiów ma prawo do stypendium socjalnego
i naukowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia. Te formy
wsparcia umożliwiają młodym ludziom z ubogich środowisk zdobycie
wykształcenia na poziomie studiów wyższych. Warto dodać, że nasza uczelnia
wysyła najbardziej aktywnych studentów na staże zagraniczne oraz praktyki
zawodowe. Młodzież wyjeżdżająca za granicę otrzymuje wysokie kieszonkowe,
bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie oraz – co najważniejsze –
zdobywa nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy.
Szczegóły oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie
internetowej uczelni www.wste.edu.pl lub tel. 33 874-54-25, 660 015 673.

Podobne dokumenty