www.nowyhoryzont.com.pl Umiejętność współodczuwania

Transkrypt

www.nowyhoryzont.com.pl Umiejętność współodczuwania
Umiejętność współodczuwania, zrozumienia tego, co czuje
drugi człowiek, to jedna z najcenniejszych cech. Jest potrzebna każdemu, bo pomaga zarówno w zarządzaniu zespołami
ludzi jak i w byciu szczęśliwym w swojej rodzinie. Osho
mówi także, że jedynie osoby empatyczne są w stanie
po osiągnięciu oświecenia zostać mistrzami, nauczycielami. Bez
empatii człowiek jest zawsze sam.
Mylimy inteligencję z intelektem. Podziwiamy ludzi, którzy
zdobyli wiedzę. Zdaniem Osho, nasz system edukacji kładzie
zbyt wielki nacisk na rozwój intelektu, skutkiem czego
równowaga zostaje zaburzona i cierpi na tym zarówno jednostka, jak i społeczeństwo. Inteligencja jest cechą
wrodzoną. Sztuka życia mądrze polega na właściwym
rozwijaniu tej cechy. Jedynie przy pomocy inteligencji możemy
twórczo odpowiedzieć na wyzwania zmieniającego się świata.
Radość to cecha, z którą się rodzimy. By radować się nie potrzebne są żadne powody, prezenty czy specjalne okazje. Wystarczy oduczyć się niszczenia radości w sobie. Zrzucanie winy
za nasze złe samopoczucie na innych, na czynniki zewnętrzne,
po prostu nie ma sensu. Radość jest w tobie. Każdego dnia
kiedy się budzisz będziesz ją w sobie odczuwał. Pozwól,
by Osho nauczył Cię jak do niej wrócić.
fgoq
NOWY HORYZONT
Pojęcie wolności jest dość skomplikowane. Są bowiem 3 jej rodzaje. Najczęściej tęsknimy za tym podstawowym - za wolnością
od czegoś (obowiązków, kłopotów) lub od kogoś (męża, wroga). Jednak osiągnąwszy ten rodzaj wolności, nadal nie czujemy
się wolni. „Ten, kto gotów jest zaakceptować odpowiedzialność
za bycie sobą z całym tego pięknem, goryczą, radością i cierpieniem, może być wolny. Tylko taka osoba może być wolna” – mówi
Osho i dopiero dzięki temu zaczynamy naprawdę rozumieć
na czym wolność polega.
www.nowyhoryzont. co m . p l
ulotka 2.indd 1
25-08-2009 21:32
Unikalna książka, będąca zapisem wykładów Osho, który komentując przypowieści
zen i odpowiadając na pytania uczniów,
w barwny i pełen humoru sposób ukazuje
istotę prawdziwej duchowości, niezwiązanej z żadną religią .
„Nirwana” jest uważana za jedną z najwybitniejszych książek Osho.
Fundacja Przyjaciół OSHO (www.osho.prv.pl)
Pre zentuj emy ju b i le us z ową , p i ę kną
publikację (w dwóch językach) arcydzieła
literatury światowej. Książka została wydana we współpracy z Ambasadą Libanu
i Komitetem Gibrana w Libanie, dzięki
uprzejmości których, zamieściliśmy także
prace malarskie Gibrana .
(...) Całe jego przesłanie to de facto głos nadziei - gloryfikacja miłości i wiara
w to, że człowiek może kształtować swoją egzystencję zgodnie z wartościami
głęboko humanistycznymi, nadrzędnymi. Khalil Gibran przemawia do nas stale
i wciąż nowe pokolenia uczą się od niego mądrości Proroka.
(Nieznany Świat, VIII 2009)
NOWY HORYZONT
fgoq
Khalil Gibran napisał “Proroka” w 1923 roku w Nowym Jorku. Ten uniwersalny, ponadkulturowy zbiór mądrości, łączący harmonijnie etyczne postawy
wielkich religii świata, został przetłumaczony na ponad 20 języków, osiągając
wielomilionowe nakłady.
(Gazeta Wyborcza)
www.nowyhoryz ont. co m . p l
ulotka 2.indd 2
25-08-2009 21:32

Podobne dokumenty