Lista poniżej to lista uczniów niewidomych. Uczniowie ci

Transkrypt

Lista poniżej to lista uczniów niewidomych. Uczniowie ci
RPA, szkoła średnia zawodowa (początek roku szkolnego w styczniu).
Lista poniżej to lista uczniów niewidomych. Uczniowie ci pochodzą z biednych rodzin, wielu z nich ma tylko matkę. Są to
uczniowie szkoły średniej integracyjnej. Nauka w szkole trwa 5 lat.
W tej szkole, poza przedmiotami ogólnokształcącymi, młodzież uczy się zawodu w następujących branżach: krawiectwo,
kucharstwo, tapicerstwo, dziewiarstwo. Uczniowie mieszkają w internacie.
Koszt nauki to: koszt internatu (252 euro/rok) oraz koszt czesnego (168 euro/rok).
Dla tej grupy najbiedniejszych niewidomych uczniów opłaty wnoszone przez rodziców/matki wynoszą 60 euro/rok, co
stanowi 14% całej sumy (czyli 14% z 420 euro) – jest to maximum tego, co rodzice/matki tych uczniów mogą zapłacić.
Resztę kosztów nauki tej grupy uczniów Siostry Franciszkanki SK pokrywały z dotacji państwowych oraz funduszy
Zgromadzenia. Od roku 2012 państwo drastycznie ograniczyło swoje dotacje. Rodziców tej grupy uczniów siostry nie mogą
obciążyć zwiększonymi kosztami, bowiem byłoby to równoznaczne z zabraniem ucznia ze szkoły.
Stąd prośba o stypendium w wysokości 168 euro/rok (14 euro miesięcznie przy rozbiciu stawki rocznej na 12 rat) dla
ucznia. Długość okresu pomocy podana jest poniżej dla każdego ucznia indywidualnie.
Akcja „Watoto” dla niewidomych uczniów prowadzona jest tak samo jak dla uczniów pełnosprawnych, z jedną różnicą –
dotyczącą korespondencji. Polski opiekun może pisać do ucznia bez ograniczeń, wysyłając np. pocztówki dźwiękowe, bądź
listy do siostry misjonarki – Polki. Siostra zobowiązała się odpowiadać na listy raz do roku przysyłając: informacje zbiorczą o
przebiegu programu pomocy + informacje o każdym uczniu wraz z odpowiedzią na zadane jej w listach pytania.

Podobne dokumenty