Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci

Transkrypt

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci
KWP z siedzibą w Radomiu
Źródło:
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/archiwum/rok-2011/9781,Swiadczenie-uslug-telekom
unikacyjnych-w-sieci-telefonii-stacjonarnej-dla-jednost.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 05:28
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci
telefonii stacjonarnej dla jednostek garnizonu
mazowieckiego Policji - 61/PN/2011
Lp.
1.
Nr referencyjny
Przedmiot
Zamówienia
Termin
składania Wartość
ofert
Wspólny
słownik
zamówień
(CPV)
Świadczenie usług
telekomunikacyjnych
w sieci telefonii
26.04.2011
61/PN/2011 stacjonarnej dla
godz.10:00
jednostek garnizonu
mazowieckiego
Policji
Załączniki do strony
Specyfikacji Instotnych Warunków Zamówienia (pdf 162.3 KB)
Wyjaśnienia nr.1 (pdf 32.78 KB)
Modyfikacja 1 (pdf 42.86 KB)
Informacje o wyniku postępowania (pdf 51.05 KB)
Metryczka
Data publikacji 18.04.2011
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Jaczyński
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Sekcja Zamówień Publicznych
przy KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty