instrumenty smyczkowe_popr

Transkrypt

instrumenty smyczkowe_popr
Zaprasza
młodzieŜ szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
na koncerty umuzykalniające
z udziałem:
• Leona Płachty-skrzypce
• Andrzeja Trefona-gitara
• Andrzeja Kocyby - kontrabas
28.10.2009,
g. 9.00, 10.30, 12.00
Dom Kultury STRZECHA
ul. Londzina 38
( tel. 032 415 3214)
cena biletu: 5 zł
W koncercie zostaną pokazane moŜliwości
zastosowania instrumentów smyczkowych
w róŜnych rodzajach muzyki

Podobne dokumenty