filharmonia im. karola szymanowskiego w krakowie ogłasza konkurs

Transkrypt

filharmonia im. karola szymanowskiego w krakowie ogłasza konkurs
Dyrektor Naczelny – Bogdan Tosza
Dyrektor Artystyczny – Michał Dworzyński
Dyrygent Honorowy – Antoni Wit
FILHARMONIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO CHÓRZYSTY
(głosy: sopran, alt, tenor, bas)
Przesłuchania odbędą się w dniach 25 i 26 marca 2014 roku od godz. 13.30
w Sali Koncertowej Filharmonii.
Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać
drogą elektroniczną na adres: [email protected]
do dnia 20 marca 2014 r.
Szczegółowy program przesłuchań oraz komplet materiałów nutowych do
wymaganych partii chóralnych udostępniany będzie drogą elektroniczną
wszystkim kandydatom, którzy nadeślą zgłoszenia zgodnie z formułą:
Niniejszym zgłaszam chęć przystąpienia do konkursu na stanowisko chórzysty
Chóru Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, który odbędzie się w
dniach 25, 26.03.2014 r.
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową,
zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail.
Kraków, 24 lutego 2014
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków
NIP: 675-02-00-025
www.filharmonia.krakow.pl
[email protected]
Dyrektor Naczelny – Bogdan Tosza
Dyrektor Artystyczny – Michał Dworzyński
Dyrygent Honorowy – Antoni Wit
WYMAGANY PROGRAM PRZESŁUCHAŃ
NA STANOWISKO CHÓRZYSTY
1. Utwory obowiązkowe:
Sopran (do wyboru):
G.F. Haendel: Mesjasz – I know that my redeemer liveth
J. Haydn : Die Schopfung – Nun beut die Flur
Alt (do wyboru):
G.F. Haendel: Mesjasz – But who may abide the day of His coming
A. Vivaldi: Gloria – Qui sedes ad dexteram Patris
Tenor (do wyboru):
G.F. Haendel: Mesjasz – Ev'ry vally shall be exhalted
J. Haydn: Die Schopfung – Mit Wurd und Hoheit an...
Bas (do wyboru):
J. Haydn: Jahreszeiten – Schon eilet froh der Ackersmann
G.F. Haendel: Mesjasz – The people that walked in darkness
2. Utwór dowolny z epoki romantyzmu
3. Czytanie nut a vista
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków
NIP: 675-02-00-025
www.filharmonia.krakow.pl
[email protected]

Podobne dokumenty