nauka jazdy na łyżwach

Transkrypt

nauka jazdy na łyżwach
NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH
AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2015
REGULAMIN
1. Zajęcia Nauki na łyżwach (dalej: Zajęcia) odbędą się na Stadionie Zimowym przy ulicy Zamkowej 4
w Sosnowcu w dniach od 2 do 6 lutego 2015 roku (I edycja) oraz od 9 do 13 lutego 2015 roku (II
edycja).
2. Organizatorem zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
3. Zajęcia odbywać się będą w grupie maksymalnie 20-osobowej. Rozpoczęcie o godz. 10:00 każdego
z dni prowadzenia zajęć.
4. Zapisy do uczestnictwa w zajęciach przyjmowane będą od 26 stycznia 2015 roku do momentu
wyczerpania dostępnych miejsc, w Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej
3/20 w godzinach otwarcia. Zgłoszenia dzieci dokonuje przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny.
Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie osobiście. Jedno dziecko może być uczestnikiem tylko jednej
edycji zajęć.
5. Zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla dzieci nie umiejących jeździć na łyżwach, uczennice lub
uczniów szkół podstawowych, mogących uczestniczyć w Akcji Zima w Mieście 2015.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych.
7. Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia dziecku:
- odpowiedniego ubioru,
- punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia,
- kasku.
8. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Organizator, w ramach szkolenia, zapewnia uczestnikom łyżwy.
10. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lodzie oraz uwag trenerów.
11. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, zostaną usunięte z tafli lodowiska.
12. Ze względu na specyfikę zajęć, za nieszczęśliwe wypadki Organizator nie odpowiada, a nauka jazdy jest
prowadzona na wyłączne ryzyko opiekunów prawnych.
13. Zabrania się jedzenia i picia na tafli lodowej.
14. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
obowiązującego na lodowisku.