pompa ciepla 2 - Ecopol

Transkrypt

pompa ciepla 2 - Ecopol
Deklaracja Zgodności WE
Declaration of EC-Conformity
Gruntowa pompa ciepła typu glikol/woda do montażu wewnętrznego
Typ: Bielino Model: PSPC-06ZH, PSPC-08ZH, PSPC-09ZH, PSPC-10ZH,
PSPC-13ZH, PSPC-16ZH, PSPC-19ZH, PSPC-21ZH, PSPC-26ZH,
PSPC-29ZH, PSPC-34ZH, PSPC-39ZH, PSPC-43ZH, PSPC-50ZH.
Opisane powyżej pompy ciepła produkowane przez naszą firmę, są zgodne z niżej
wymienionymi dyrektywami UE :
Dyrektywa Unii Europejskiej:
• (LVD)2006/95/WE
niskich napiec
Dyrektywa dotycząca
• (EMC)2004/108/WE
Dyrektywa dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej
• (PED): 97/23/EC Dyrektywa Urządzeń
Ciśnieniowych
Normy związane:
•
•
•
•
•
•
EN 60335-1: 2002 / A1: 2004 / A2: 2006
EN 60335-2-40: 2003 / A11:2004 / A12:2005
/ A1:2006
EN 50 081-1
EN 50 082-1
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
Pompy ciepła zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z praktyką inżynierską pod
kontrolą jakości produkcji, co gwarantuje powtarzalność i zgodność wyprodukowanych towarów
z wymaganiami technicznymi.
Użytkowanie urządzenia powinno przebiegać wg instrukcji obsługi opisanych w wymaganiach
technicznych producenta jak również zgodnie z praktyką.
Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE na w/w sterowniki: 08
Mińsk Maz. 20 Grudzień 2008r
pieczątka
(miejsce i data wydania)
Marek Gryko, właściciel
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Str.1/1
Ecopol-System Termodynamiczna Technika Grzewcza Producent i dostawca pomp ciepła 05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. 1-go PLM W-wa 14 regon – 711661850, Nip- 822-179-06-48, [email protected] , www.ecopol-system.pl

Podobne dokumenty