WARUNKI UMOWY WYNAJMU POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I

Komentarze

Transkrypt

WARUNKI UMOWY WYNAJMU POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I
REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO DANIELOWKA
1.
Agroturystyka „Danielowka” dołoży wszelkich starań, aby zapewnić gościom:
- warunki pełnego i nieskrępowanego odpoczynku;
- uprzejmą i fachową obsługę;
- zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
- pomoc w planowaniu wycieczek i spędzaniu czasu wolnego (ogniska, grill itp.);
- pomoc w rezerwacji biletów do Jaskini Niedźwiedziej, Kopalni Złota itp.
- osobom niezmotoryzowanym pomagamy w zaopatrzeniu się w artykuły spożywcze.
2.
Mili goście zobowiązują się do przestrzegania porządku obowiązującego na kwaterze i
do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
3.
W przypadku wyrządzenia szkód zobowiązują się do ich niezwłocznego naprawienia
lub pokrycia kosztów naprawy.
4.
Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwentaryzacja i
sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i gościa.
5.
Rezerwacja kwatery zostanie potwierdzona wtedy, kiedy w ustalonym terminie
zostaną uiszczone wymagane opłaty.
6.
Wizyty gości osób zameldowanych w „Danielówce” możliwe są jedynie po uprzednim
uzyskaniu zgody właścicieli.
7.
Gość skracający okres pobytu na kwaterze nie otrzymuje zwrotu należności za
niewykorzystane noclegi.
8.
Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
9.
Wszystkie uwagi na temat pobytu prosimy kierować niezwłocznie do właściciela, a
poważne zastrzeżenia należy złożyć właścicielowi w formie pisemnej nie później niż 2 dni od
ostatniego dnia pobytu.
10.
W przypadku ewentualnych sporów obie strony dążyć będą do polubownego ich
rozstrzygnięcia.
11.
Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją warunków wynajmu kwatery.
12.
W sprawach nienormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
13. Ze względu na bezpieczeństwo instalacji elektrycznej prosimy gości o nie używanie w
pokojach sprzętów elektrycznych: czajników, grzałek, żelazek, grzejników, słoneczek,
tosterów itp.
14.
Goście nagminnie łamiący regulamin oraz wprawiający swym zachowaniem w
zakłopotanie innych gości „Danielówki” będą proszeni o opuszczenie obiektu bez zwrotu
kosztów zarezerwowanego pobytu.

Podobne dokumenty