Zlecenie koszenia trawy

Transkrypt

Zlecenie koszenia trawy
dn_f_11
ZLECENIE
KOSZENIE TRAWY/PRZYCIĘCIE ŻYWOPŁOTU
1. Zlecający
Imię i nazwisko/nazwa firmy .........................................................................................
Adres zamieszkania/siedziba firmy ..................................................................................
Telefon kontaktowy .....................................................................................................
Miejsce wykonania usługi .......................................................................................
2. Data wykonania usługi
Data..........................................................................
Pracownik............................................................................................
czas wykonania usługi/ mb/m².........................................................................
Potwierdzenie wykonania zlecenia
....................................................
Podpis odbiorcy
....................................................
Podpis zlecającego

Podobne dokumenty