Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Transkrypt

Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Kwiatkowskiego 2,
tel./fax.: (0-14) 681 2588
(Nowa siedziba ul. Energetyczna)
e-mail: [email protected]
www.sp10debica.fdf.pl
„Dobra szkoła uczy swoich uczniów odwagi,
godności, mądrości”
(T. Łopuszański)
Szkołę
wspiera
Stowarzyszenia
„Dziesiątka”.
nr konta:
PBS o/Dębica
ul. Rynek 5
97864211392013
390286970001
Szkoła
posiada
certyfikaty:
„Szkoły
Promującej
Zdrowie”,
„Szkoły
z klasą”,
„Szkoły
zaangażowanej
społecznie”.
Szkoła
realizuje
programy:
„Szkoła Bez
Przemocy”,
„Pierwsze
uczniowskie
doświadczenia
drogą do
wiedzy”,
„Komputery za
tonery”.
W szkole
działa:
Drużyna
Harcerska,
Koło redakcyjne
wydające
gazetkę „Strzał
w dziesiątkę”,
Szkolny Klub
Wolontariatu
„Razem dla
innych”,
Uczniowski
Klub Sportowy
„Kępa”.
Dębica, 8 lutego 2011 r.
Drodzy Rodzice!
Nadszedł czas, aby Wasze Dziecko rozpoczęło edukację. Pierwsze lata nauki
są zawsze najważniejsze. Zwracamy się do Was z propozycją zdrowej,
bezpiecznej, przyjaznej i nowoczesnej szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy gwarantuje:













Wysoki poziom dydaktyczny.
Fachową pomoc pedagoga, logopedy, reedukatora.
Naukę języków obcych: j.angielskiego i j.niemieckiego od klasy pierwszej.
Bezpłatną naukę pływania w klasach I-III.
Lekcje w nowocześnie wyposażonych pracowniach: multimedialnej,
matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej, bibliotece i świetlicy
szkolnej z dostępem do Internetu.
Udział w licznych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, informatyki, kółko taneczne,
teatralne, ekologiczne, dziennikarskie dla dzieci młodszych i starszych.
Dodatkowe lekcje dla uczniów potrzebujących wsparcia dydaktycznego
oraz dla wyróżniających się w nauce.
Obiady w stołówce szkolnej.
Zajęcia świetlicowe w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców.
Naukę na jedną zmianę.
Atrakcyjne wycieczki, wyjazdy na Zielone Szkoły, zimowiska, półkolonie
letnie, pikniki i liczne imprezy środowiskowe.
Przy odpowiedniej ilości dzieci 6 – letnich chętnych do podjęcia
nauki w klasie I, utworzona zostanie klasa I dla 6 – latków
Przy szkole funkcjonuje oddział zerowy dla 5 i 6 - letnich.
 Zajęcia w oddziale są bezpłatne.
 Dzieci mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, a po skończonych
zajęciach ze świetlicy szkolnej.
 W oddziale przedszkolnym planowane są dodatkowe zajęcia z języka
angielskiego, niemieckiego i rytmiki.
 Przypominamy rodzicom, że w roku szkolnym 2011/2012 dzieci
5-letnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w oddziałach zerowych.
Zajęcia sportowo – rekreacyjne w sekcjach:




Judo
Tenisa stołowego
Piłki siatkowej
Akrobatyki
 Rowerowej
 Rekreacyjnej
 Fitness dla rodziców
Od 1 września 2011 kontynuacja nauki w nowym budynku szkoły przy
ulicy Energetycznej !
Dyrektor i Rada Pedagogiczna SP 10 w Dębicy

Podobne dokumenty