wyższa szkoła medyczna w legnicy wydział zdrowia publicznego i

Transkrypt

wyższa szkoła medyczna w legnicy wydział zdrowia publicznego i
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY
WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO I ZARZĄDZANIA
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
PRACA LICENCJACKA
Tomasz Olechnowicz
1704
Postępowanie ratownika medycznego
w wybranych urazach kręgosłupa
Promotor: mgr Joanna Kuka
Legnica 2013
Spis treści
Wstęp
4
Cele pracy
5
1. Anatomia i fizjologia kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego
6
1.1. Kręgosłup
6
1.2. Rdzeń kręgowy
11
2. Mechanizmy urazów kręgosłupa
13
2.1. Mechanizm wyprostny
13
2.2. Mechanizm zgięciowy
14
2.3. Mechanizm kompresyjny
16
3. Urazy rdzenia kręgowego
18
3.1. Objawy urazu rdzenia kręgowego
18
3.2. Wstrząs rdzeniowy
19
3.3. Uszkodzenie ,,ogona końskiego”
20
3.4. Zespół Browna-Sequarda
20
4. Badanie poszkodowanego po urazie
22
4.1. Ocena miejsca zdarzenia
22
4.2. Ocena wstępna poszkodowanego
24
4.3. Szybkie badanie urazowe
29
4.4. Transport pacjenta
33
4.5. Badanie powtórne
34
5. Stabilizacja kręgosłupa przy użyciu sprzętu
medycznego oraz metody bezprzyrządowe
36
5.1. Metody bezprzyrządowe
37
5.2. Metody przyrządowe
39
5.2.1. Kołnierz szyjny
39
5.2.2. Kamizelka KED i Oregon
40
5.2.3. Deska ortopedyczna
42
5.2.4. Materac próżniowy
43
Podsumowanie
45
Bibliografia
46
Spis fotografii
48
Spis rysunków
49
3

Podobne dokumenty