WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO

Transkrypt

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO
.............................., dnia...............
..........................................................
imię i nazwisko, stanowisko
..................................................
..................................................
..................................................
Pieczęć zakładu
WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO
Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ....................................................... dni
od dnia............................................................. do dnia ................................................................
Swój wniosek motywuję...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
podpis pracownika

Podobne dokumenty