oGŁoSZENIE BUDowA woDocIĄGU NowE POLESIE

Transkrypt

oGŁoSZENIE BUDowA woDocIĄGU NowE POLESIE
l
'
cńrcdy *ąd#i6tł
i Gry'*r*lłł<}łĘi
*lhh*
oGŁoSZENIE
BUDowA woDocIĄGU NowE POLESIE' STARE PoLESIE
DoF.INANSoWANA PRaEZWoJEWÓDZKI FUNDUSZ ocHRoNY
sRoDowrsKA r GoSPoDARKI WODNEJ W WARSZAWTE, W FORMIE
PDŻYCZ,KI ' w KwoCIE 722.950,64
7Ł.
/. / ADAM MIRosŁAw KRAwczAK
wÓJT GMINY LEoNCIN

Podobne dokumenty