„zaplecze” medyczne szkoły?

Transkrypt

„zaplecze” medyczne szkoły?
Temat:
Jak poprawid „zaplecze” medyczne szkoły?
Pytania pomocnicze (jeśli się pojawiły):
Przemyślenia dyskutantów:
- szkolenie nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- apteczki w salach lekcyjnych;
- zatrudnienie pielęgniarki w szkole- utworzenie etatu;
- stomatolog w szkołach;
- otworzenie punktu medycznego obsługiwanego przez uczniów;
- „Sanitarna Służba Szkolna”- działalnośd alternatywna do punktu medycznego;
- współpraca i promocja klasy medycznej w różnych środowiskach;
- upowszechnienie umiejętnośd udzielania pierwszej pomocy przez uczniów klas ratowniczych.

Podobne dokumenty