reading broadens your mind - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Transkrypt

reading broadens your mind - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia
w ZSO NR 1 w Chorzowie
zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Chorzowa
na międzyszkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego
„READING BROADENS YOUR MIND”
“You don't have to burn books to destroy a culture.
Just get people to stop reading them” - Ray Bradbury
WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU:
1. Konkurs odbędzie się dnia 18.03.2015.roku o godzinie 12:30 (do godziny 13:30) w sali 308 na III
piętrze w budynku liceum
2. Konkurs jest jednoetapowy. Każda szkoła zgłasza do 10 uczestników.
3. Uczestnicy konkursu rozwiązują indywidualnie test dotyczący treści tekstu „The Hanging Stranger”
by Philip K. Dick oraz słownictwa i struktur gramatycznych zawartych w tym tekście. Dodatkowo
uczestnicy będą mieli do przeczytania fragment tekstu wraz z ćwiczeniami na jego zrozumienie.
4. Obowiązująca literatura:
tekst jest dostępny na stronie:
http://americanliterature.com/author/philip-k-dick/short-story/the-hanging-stranger
lub na stronie: www.ligon.pl
5. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 13.03.2105 r. na adres:
II LO im. J.Ligonia w ZSO NR 1
ul. 3 Maja 22 Chorzów 41-500
z dopiskiem KONKURS "READING BROADENS YOUR MIND"
lub telefonicznie (fax) pod numerami: 032 / 241 17 11 lub 032/ 241 17 19
Zgłoszenia do konkursu można dokonać również pocztą elektroniczną na
adres organizatora: [email protected]
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- Nazwę szkoły,
- listę uczestników,
- Imię i nazwisko opiekuna.
6. Przewidziano nagrody i dyplomy dla trzech pierwszych miejsc oraz 3 dyplomy – wyróżnienia.
7. Organizator konkursu: mgr Iwona Wieczorek
Serdecznie zapraszamy
Załącznik nr 1
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA LIGONIA
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie
Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego
"READING BROADENS YOUR MIND"
NAZWA SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
LISTA UCZESTNIKÓW
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10