Informacja z publicznego otwarcia ofert

Transkrypt

Informacja z publicznego otwarcia ofert
1/2017
Warszawa 26.01.2017 r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o
cenę.
USŁUGI DRUKU I POLIGRAFII DLA TEATRU
MUZYCZNEGO ROMA.
Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.01.2017 r. o godz. 10:45.
Przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia na wykonanie usług druku i
poligrafii.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający – zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
tj. 110 392,50 zł (brutto).
W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 26.01.2017 r. do godz.
10:30 wpłynęły cztery oferty, które znajdowały się w zamkniętych i oznaczonych
zgodnie z SIWZ kopertach (opakowaniach).
Podczas otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy – zostały podane
następujące informacje:
Nr
oferty
1
2
3
4
Wykonawca
Drukarnia MuruGumbel Paweł Gmitruk, ul. Żagańska 1,
04-713 Warszawa
Drukarnia Kontakt Joanna i Robert Kołcz s.c., ul.
Gospodarcza 5a, 05-092 Łomianki
Challenge Group A.J.Molscy Sp. j., Świeradowska 51a,
02-662 Warszawa
Drukarnia Ofsetowa Express Druk Robert Lemanowicz,
ul. Postępu 5, 02-676 Warszawa
Cena
68 142,00 zł
83 763,00 zł
53 160,60 zł
181 978,50 zł

Podobne dokumenty