CV - Tomasz Kołodziejczyk

Transkrypt

CV - Tomasz Kołodziejczyk
Tomasz Kołodziejczyk
Urodzony 1976 w Szczecin.
W latach 1997-2003 studia na wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku ukończone dyplomem z wyróżnieniem w pracowni prof.
Mieczysława Olszewskiego.
Aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu
prof. Andrzeja Dyakowskiego.
Otrzymał stypendium Ministra Kultury w latach 2001/2002.
Prace znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.
Mieszka i tworzy w Gdańsku.
e-mail: [email protected]
www: tomek.artcosy.com
Ostatnie wystawy:
2014 Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria
2014 Wystawa malarstwa “Przystań na chwilę..., Galeria Next, Bydgoszcz
2014 Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice
2014 Finalista konkursu Strabag Artward International, Wiedeń
2013 “Summertime” Galeria Pionova, Gdańsk.
2013 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, Rzeszów
2012 Indywidualna wystawa malarstwa organizowana przez Dom Aukcyjny
Polswiss Art, Dyspenza, Warszawa.
2012 “Zbliżenia” Salon Wystawowy Marchand, Warszawa.
2012 “Ein tag am meer” Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria.
Krótka nota o twórczości:
Syntetyczne, ale też pełne wrażliwości spojrzenie na rzeczywistość́, taką
drogą podążam w swojej twórczości. Na rzeczy patrzę w sposób
indywidualny, tylko mi znany. Zapraszam do tego świata wszystkich chętnych,
jednak nic na siłę. Nie chcę przypierać widza do muru i pozbawiać go pola do
interpretacji mojego malarstwa.
Pejzaż jest dla mnie satysfakcjonującym polem wypowiedzi. W tym
archaicznym temacie, jest zawarte nieskończone źródło inspiracji.

Podobne dokumenty