Jak wysłać SMS do Klienta?

Transkrypt

Jak wysłać SMS do Klienta?
Jak wysłać SMS do Klienta?
1. Aby wysłać SMS do Klienta należy kliknąć w “SMS” na
liście klientów w wierszu klienta.
2. System przejdzie do okna wysyłania SMS. Należy
wpisać treść wiadomości i nacisnąć “wyślij”.
Uwaga! W dolnym prawym rogu okna system
wyświetla bieżący miesięczny limit SMS, które może
jeszcze wysłać Biuro.
1

Podobne dokumenty