Styczeń 2012

Transkrypt

Styczeń 2012
SGI Newsletter 2012
Artykuł redakcyjny Prezydenta SGI Daisaku Ikedy
Spotykać się i wygrywać razem
W twoim sercu
i w moim,
złote, poranne Słońce świeci—
jakże przyjemną jest
nasza wspólna walka!
"Życie odnawia się wiecznie każdego dnia. Ta wiedza powinna być pomocna w podnoszeniu nas na
duchu,‖ pisał Mahatma Gandhi (1869–1948), wielki orędownik sprawy nie stosowania przemocy.
Czantując donośnie Nam-myoho-renge-kyo, wieczny rytm odmładzania, możemy
wibracyjnym dźwiękiem każdego ranka, każdego roku, wywołać w naszych sercach Słońce czasu
bez początku. W podniosłym duchu wyruszmy w drogę, idąc naprzód pogodnie i dynamicznie,
zachęcając i będąc zachęcani przez naszych kolegów-członków na całym świecie, towarzyszy od
czasu z odległej przeszłości.
Mając na myśli Ceremonię w Powietrzu z Sutry Lotosu, która pokazała buddów i bodhisatwów
dziesięciu kierunków zgromadzonych dookoła Buddy Shakyamuniego i Buddy Wielu Skarbów,
Nichiren Daishonin stwierdza: „Ostatecznym celem ich spotkania było zabezpieczenie drogi
wszystkim nam, żyjącym istotom, dla osiągnięcia Stanu Buddy‖ (WND-1, 385).
Spotkania SGI, bazujące na spotkaniach dyskusyjnych, są wspaniałymi zgromadzeniami
poświęconymi propagowaniu Mistycznego Prawa, będące w perfekcyjnej zgodności z intencją
Buddy, aby wszystkich ludzi poprowadzić do bezpośredniej ścieżki osiągnięcia Stanu Buddy w tym
życiu i umożliwić każdemu bez wyjątku prowadzenia szczęśliwego i zwycięskiego życia. To dlatego
nasze spotkania mają moc inspirowania uczestników do ich własnej rewolucji osobistej i wydobycia
natury Buddy każdej osoby.
Z miejsca zesłania na wyspie Sado, w obliczu strasznego niedostatku i nawet braku
wystarczającej ilości papieru dla swobodnej korespondencji ze swymi uczniami, Daishonin pisze:
―Ci z sercem króla lwa na pewno osiągną Stan Buddy" (WND-1, 302). A w postscriptum do tego
listu, mówi: ― Pragnę by ludzie z poszukującym duchem spotykali się i czytali ten list razem‖
(WND-1, 306). Innymi słowy, wzywa on swoich uczniów by razem zebrali się w celu studiowania
jego nauk - zamiast studiowania ich jedynie samotnie - i aby z "sercem króla lwa" łączyli się razem.
Na takiej drodze, nieograniczona moc Buddy, zdolna przebić się przez każdą przeszkodę oraz
wszystkie przeszkody, pojawi się aby silnie płynąć w ich życiach.
Przykładowo, nawet jeśli wcześniej możemy czuć niechęć do uczestnictwa w spotkaniu, to
kiedy tam się w końcu znajdziemy jesteśmy duchowo odświeżeni i wzmocnieni. Jestem przekonany,
że każdy z was może to potwierdzić. Przypominam sobie słowa mojego mentora, drugiego
prezydenta Soka Gakkai, Josei Tody: ―Nasze spotkania są najbardziej radosnymi, wzniosłymi
duchowo przystaniami. Każda osoba, która w nich uczestniczy, niezawodnie wchodzi na ścieżkę
wiecznego szczęścia.‖
1|S tr o na
SGI Newsletter 2012
W zimowym miesiącu - styczniu, trzy dekady temu (1982), poleciałem do Prefektury Akita.
Tam dołączyłem do silnych członków, którzy w czasie gdy padał śnieg, zebrali się na zewnątrz we
wspólnym chórze ―Pieśń Rewolucji Osobistej‖:
Przebij się naprzód, ja również będę przebijać się do przodu,
przedzierając się przez zamiecie, dzielnie robimy postępy.
Niepohamowane okrzyki pochwały zwycięstwa naszej wielkiej sprawy są nieśmiertelne.
Członek, który był liderem czaptera w Prefekturze Akita wracając myślą do przeszłości
ostatnio wspominał: ―Bez względu na to, jak kapłani usiłowali nas oczerniać, starałem się z
przekonaniem uczynić naszą lokalną organizację Gakkai, zebraniem członków przepełnionym
tryskającą radością wiary. Byłem zdeterminowany, że nie będziemy pokonani.‖ Obecnie, mając
osiemdziesiąt lat, ten mistrz kosen-rufu stale aktywnie przedstawia ludziom praktykę Buddyzmu
Nichirena Daishonina, biorąc udział w działalnościach Gakkai wśród młodych ludzi, którzy pod jego
wpływem przyłączyli się do organizacji i również wychowuje zdolnych następców na przyszłość.
Jak głosi jasno Sutra Lotosu, benefity uzyskane przez tych, którzy uczestniczą w spotkaniach
buddystów i radują się słuchając po raz pierwszy nauki o Mistycznym Prawie, czy tych, którym
sprawia radość nawet pojedynczy werset Sutry Lotosu i dzielą się nim z innymi, są bezgraniczne i
niezmierzone. (cf. LSOC18, 288–90). Podobnie, benefity przypadające tym, którzy oferują swoje
domy na spotkania SGI są również niezliczone.
Clark Strand, znany pisarz amerykański zajmujący się duchowością i religią, dokładnie
zaobserwował, że członkowie SGI, słuchając doświadczeń innych na spotkaniach są zachęceni by
wytrwać w obliczu ich własnych trudności i pokonać je. Pisze również, że model SGI, polegający na
propagowaniu w oparciu o dyskusję, rozprzestrzenia się.
Proszę wszystkich naszych liderów o żarliwe czantowanie, w celu uczynienia każdego
spotkania prawdziwie radosnym i wartościowym dla uczestników, by stworzyć rytm pozytywnego
postępu i podjąć wysiłek dotarcia z zachętą do każdego członka, który nie mógł uczestniczyć.
Jak pisał francuski pisarz Victor Hugo (1802–85): ―Zjednoczmy się by być silni, i
zjednoczmy się by być szczęśliwi!‖
Trzymając wysoko sztandar jedności—―wiele ciał, jeden duch‖ - wprawmy w ruch świeżą
falę kosen-rufu!
Nasza szlachetna i
piękna sieć przyjaciół
o podobnym postanowieniu,
osiąga zwycięstwo po zwycięstwie
w sprawie kosen-rufu.
(Tłumaczone ze styczniowego wydania Daibyakurenge 2012, miesięcznika studyjnego Soka Gakkai)
NL Nr 8411
2|S tr o na