Seminarium „Mama i tata równi w pracy”

Komentarze

Transkrypt

Seminarium „Mama i tata równi w pracy”
Seminarium „Mama i tata równi w pracy”
Administrator 22.05.2014
Izba Rzemieślnicza w Katowicach oraz Telewizja Polska SA z siedzibą w Warszawie
Oddział Terenowy w Katowicach mają zaszczyt zaprosić na seminarium regionalne
realizowane w ramach projektu: „Mama i tata równi w pracy i w domu –
Ogólnopolska
kampania
na
rzecz
promocji
idei
równych
szans" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Seminarium odbędzie się 29 maja 2014 roku o godzinie 9.30 w Lublinie, w
Hotelu
„Pod
kasztanami",
przy
ul.
Krężnickiej
96A
Formularz
Program
zgłoszeniowy

Podobne dokumenty