Kurs „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” dla uczniów szkół

Transkrypt

Kurs „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” dla uczniów szkół
Kurs „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa” dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
Blok tematyczny:
„Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki.
W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika”
Pałac Krzysztofory, Sala Fontany
Godz. 12.00-13.30, poczęstunek po zajęciach
9.10 Kraków pod rządami Sasów, dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny w
Krakowie)
23.10 Wizyta króla Stanisława Augusta w Krakowie, Dr Walery Bubień (Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa)
6.11 Reforma kołłątajowska Uniwersytetu Krakowskiego, prof. dr hab. Krzysztof Stopka
(Uniwersytet Jagielloński)
27.11 Konfederacja barska w Krakowie, dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny w
Krakowie)
3.12 Kraków wobec dzieła Sejmu Czteroletniego, Przemysław Jędrzejewski (Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie)
17.12 Insurekcja kościuszkowska w Krakowie, Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa)
22.01 Krakowskim szlakiem Tadeusza Kościuszki, Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa)
19.02 Michał Stachowicz (1786-1825) – malarz Krakowa, Marta Marek (Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa)
5.03 Proces tworzenia pierwszego „Wielkiego Krakowa” (1791–1802), Piotr Hapanowicz
(Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
19.03 Powstanie miasta Podgórza, Elżbieta Lang (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
2.04 Kraków pod rządami austriackimi (1796-1809), dr Konrad Meus (Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie)
23.04 Kraków w okresie Księstwa Warszawskiego, prof. dr hab. Michał Baczkowski
(Uniwersytet Jagielloński)
1
7.05 Powstanie Wolnego Miasta Krakowa, dr hab. Hubert Chudzio (Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie)
2