1) pompa hydrauliczna o parametrach: napędzana silnikiem

Transkrypt

1) pompa hydrauliczna o parametrach: napędzana silnikiem
Wymagania techniczne zestawu ratownictwa drogowego
DANE TECHNICZNE SPRZĘTU
Lp.
Parametry techniczne
Jeden zestaw hydraulicznych narzędzi składający się z:
1) pompa hydrauliczna o parametrach:
napędzana silnikiem benzynowym 4 – suwowym,
możliwość zasilania 2 narzędzi jednocześnie pojemność
zbiornika oleju min. 3,5l, waga max 25 kg
2) nożyce hydrauliczne o parametrach:
rozwarcie ostrzy Nin. 150 mm, klasa jakości cięcia min. H,
maksymalna siła cięcia min. 1000 kN, waga max 19 kg
urządzenie podłączane za pomocą pojedynczej
szybkozłączki
1.
3) rozpieracz ramieniowy
minimalna siła rozpierania – 45kN, rozwarcie ramion min.
720 mm, , waga max 20 kg, urządzenie podłączane za
pomocą pojedynczej szybkozłączki
4) wąż przedłużający – 2 kpl. o długości min. 15 m,
zakończone szybkozłączami na obu końcach,
możliwość zmiany narzędzia bez konieczności
wyłączania ciśnienia na pompie, przewody pokryte
substancją luminescencyjną zapewniającą widoczność
w ciemności
2.
Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe
3.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
4.
5.
Narzędzia hydrauliczne muszą posiadać aktualne świadectwo
dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony
Przeciwpożarowej
w Józefowie
Zestaw narzędzi musi być kompatybilny ze sprzętem znajdującym się
na wyposażeniu KP PSP Lipsko
Do podpisania przez Oferenta
(potwierdzić zgodność
parametrów w każdej
rubryce,
wpisać konkretne dane)