rules to be observed with using the jockey club estates limited

Transkrypt

rules to be observed with using the jockey club estates limited
ZAŁĄCZNIK 2: POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU NA TERENIE TRENINGOWYM
NEWMARKET
1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1
Praca z końmi wyścigowymi stanowi potencjalne zagrożenie.
1.2
Konie wyścigowe
niebezpieczne.
1.3
JCE, oferując tereny treningowe dla koni wyścigowych, uznaje, że osoby
korzystające z nich narażone są na niebezpieczeństwo.
1.4
W celu ograniczenia możliwości doznania obrażeń przez wszelkie osoby
odwiedzające lub mające wstęp na teren treningowy JCE, Rada ustanowiła
Zasady uznane i uzgodnione ze wszystkimi trenerami korzystającymi z terenów
treningowych oraz zawierające zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, do których
należy się stosować.
1.5
Zasady te oraz zalecenia przestawione są również na tablicach informacyjnych
w pomieszczeniach pracowniczych w Southfield Farm, Bury Side Depot oraz
Links.
2
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU
2.1
Jeżeli na terenie treningowym dojdzie do wypadku, w wyniku którego obrażenia
odniesie jeździec lub inna osoba, należy podjąć następujące działania:
2.1.1
Działanie w razie wypadku
2.1.1.1
Wezwać natychmiast pogotowie ratunkowe.
2.1.1.2
Poinformować Kierownika Terenu Treningowego lub odpowiedniego pracownika
nadzoru.
są
nieprzewidywalnymi
zwierzętami
i
mogą
być
Odpowiednie numery telefonu
Pogotowie ratunkowe:
999
Kierownik Terenu Treningowego:
John Taylor
07836 611340
Colin Driver
Mick Hewitt
07778 979044
07850 873681
Pracownik nadzoru: Bury Side
Racecourse Side
Biuro JCE znajduje się pod adresem: 101 High Street, Newmarket, CB8 8JL
01638 664151
2.1.2
Zgłoszenie wypadku
2.1.2.1
Zgłoszenie powinno być zrozumiałe, proste i powinno zawierać następujące
informacje:
1
▪
Dokładna lokalizacja osoby poszkodowanej, najlepiej podana zgodnie z
wydanym Planem Bezpieczeństwa Terenu Treningowego lub przez
podanie najbliższej drogi lub bramy dojazdowej oraz odpowiednie
wskazówki dotyczące dojazdu.
▪
Rodzaj obrażeń – zgniecenie / kopnięcie itp. oraz ocena powagi urazu –
utrata przytomności, złamanie kończyny itp.
▪
Dane osobowe osoby poszkodowanej.
2.1.3
Postępowanie w razie wypadku
2.1.3.1
Jeżeli obrażenia wymagają natychmiastowej opieki, należy uzyskać porady i
pomoc od służb pogotowia ratunkowego dzwoniąc na numer pogotowia.
2.1.3.2
Poszkodowany jeździec może być przenoszony wyłącznie na polecenie służb
pogotowia ratunkowego.
W razie wątpliwości, nie należy przenosić osoby poszkodowanej.
2.1.3.3
Nie należy zdejmować kasku i ochraniaczy na plecy bez wcześniejszego
zasięgnięcia porady.
2.1.3.4
Osobę poszkodowaną należy ułożyć w bezpiecznej pozycji i oczekiwać na
pomoc.
2.1.3.5
Jeżeli w wypadku uczestniczył koń, który obecnie jest nieuwiązany, odpowiedni
pracownicy (heathmen) podejmą następujące działania:
▪
Wydadzą polecenie, aby trener lub pracownicy zabezpieczyli zwierzę.
▪
Oddalą inne konie od miejsca wypadku.
▪
Zamkną teren treningowy w pobliżu miejsca wypadku oraz najbliższy
punkt dostępu do osoby poszkodowanej.
▪
Umieszczą kogoś w najbliższym punkcie dostępu w celu ułatwienia
dotarcia służbom pogotowia ratunkowego.
2.1.4
Sprawozdanie z wypadku
2.1.4.1
Świadkowie wypadku będą musieli złożyć krótkie sprawozdanie z jego
okoliczności Kierownikowi Terenu Treningowego.
3
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU NA TERENIE TRENINGOWYM, W
WYNIKU KTÓREGO DOSZŁO DO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI KONIA
Należy podjąć następujące działania:
3.1
Działanie w razie wypadku
3.1.1
Trener ma obowiązek podjęcia odpowiednich działań w razie wypadku. Trener
musi poinformować Kierownika Terenu Treningowego lub odpowiedniego
pracownika nadzoru.
3.1.2
Jeżeli trener lub przedstawiciel trenera jest nieobecny w miejscu wypadku,
Kierownika Terenu Treningowego lub odpowiedniego pracownika nadzoru musi
2
zawiadomić inny pracownik JCE znajdujący się w miejscu wypadku.
Odpowiednie numery telefonu
Rossdale & Partners
Greenwood Ellis & Partners
01638 663004
01638 663150
Zespół Usuwania Szczątków Koni w Newmarket:
07770 871885 lub 07770 871886
3.2
Zgłoszenie wypadku
3.2.1
Zgłoszenie powinno zawierać dokładną lokalizację osoby poszkodowanej,
najlepiej podaną zgodnie z wydanym Planem Bezpieczeństwa Terenu
Treningowego lub przez podanie najbliższej bramy dojazdowej.
3.2.2
Rodzaj obrażeń oraz informację o tym, czy koń jest uwiązany, czy nieuwiązany.
3.2.3
Trenerzy i podlegający im pracownicy powinni podjąć wszelkie możliwe kroki w
celu ograniczenia możliwości poruszania się poszkodowanego konia do
momentu przybycia weterynarza.
3.3
Postępowanie w razie wypadku
3.3.1
Odpowiedni pracownicy oddalą inne konie od miejsca wypadku.
3.3.2
Zamkną teren treningowy w pobliżu miejsca wypadku, w którym znajduje się
poszkodowane zwierzę.
3.3.3
Umieszczą kogoś w najbliższym punkcie dostępu w celu ułatwienia dotarcia
służbom weterynaryjnym.
3.4
Sprawozdanie z wypadku
3.4.1
Świadkowie wypadku będą musieli złożyć krótkie sprawozdanie z jego
okoliczności Kierownikowi Terenu Treningowego.
3