plakat - szkolenia24h.pl

Transkrypt

plakat - szkolenia24h.pl
Polski Komitet ds. UNESCO
Stypendia L’Oréal Polska - UNESCO
Dla Kobiet i Nauki - XIII EDYCJA
Zapraszamy
Termin składania kandydatur:
2.04.2013 – 31.05.2013
2 stypendia doktoranckie (wiek do 35 lat): 27.000 zł/rok
3 stypendia habilitacyjne (wiek do 45 lat): 32.000 zł/rok
Stypendia wypłacane będą w miesięcznych ratach
Dziedzina:
w 2014 r.
nauki o życiu
Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na
www.lorealdlakobietinauki.pl
Już od 13 lat L’Oréal Polska przyznaje stypendia naukowe wybitnym Polkom. Jest to wyraz uznania dla
ich dotychczasowych osiągnięć i zachęta do dalszej pracy. Na liście stypendystek L’Oréal Polska - UNESCO
jest już sześćdziesiąt kobiet. W dziedzinie nauk o życiu prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku,
Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
Nauka Potrzebuje Kobiet

Podobne dokumenty