Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Transkrypt

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
przy naborze na wolne stanowisko pracy – Kierownik
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
w Starostwie Powiatowym w Choszcznie
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji
zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:
Lp.
1.
2.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
Aleksander Jałowiecki
Recz
Barbara Nahorska
Choszczno
Kolejny etap rekrutacji dla wyżej wymienionych kandydatów odbędzie się
w dniu 29 października 2008 r. o godz. 830 w siedzibie Starostwa Powiatowego,
ul. Nadbrzeżna 2 73-200 Choszczno
27.10.2008 r. Wicestarosta
Lesław Śliżewski
/data, podpis osoby upoważnionej/

Podobne dokumenty