Grupowe Ubezpieczenie na Życie BEZPIECZNA GRUPA Grupa

Transkrypt

Grupowe Ubezpieczenie na Życie BEZPIECZNA GRUPA Grupa
Biuro Ubezpieczeń
Jaroni & Michałowicz
ul. Mostowa 22
87-300 Brodnica
tel. 56 49 405 40 mail: [email protected]
Grupowe Ubezpieczenie na Życie BEZPIECZNA GRUPA
Grupa otwarta - Jerzy Jaroni
L.p.
Wariant I
Zakres ochrony
SU
1
30 000 zł
a) Śmierć
30 000
b) Choroba śmiertelna
2
30 000
60 000 zł
b) w następstwie udaru mózgu lub zawału serca
30 000
60 000 zł
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
30 000
90 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
36 000
360 zł za 1%
uszczerbku
Poważne zachorowanie wariant plus
4 000
4 000 zł
4
5
6
Pobyt w szpitalu
7
15 000 zł
a) w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć
3
Kwota wypłaty
a) w następstwie choroby
50
50 zł za dzień
b) w następstwie nieszczęśliwego wypadku
100
100 zł za dzień
100
100 zł za dzień
Pobyt na OIOM
8
1 200 zł
a) dziecka
Urodzenie
1 200
2 400 zł
b) martwego noworodka
9
Śmierć
1 600 zł
a) rodzica
b) teścia
1 600
1 600 zł
10
Śmierć małżonka
8 500
8 500 zł
11
Śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
8 500
17 000 zł
12
Śmierć dziecka
5 000
5 000 zł
13
Śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
5 000
10 000 zł
14
Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego
2 500
2 500 zł
15
Pobyt dziecka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
Składka miesięczna
50
50 zł za dzień
48,00 zł
Data sporządzenia : 17-04-2015
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 195.207.800,00 zł - opłacony w całości
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 60 00, 800 120 000

Podobne dokumenty