w języku polskim

Transkrypt

w języku polskim
Oferta seminariów licencjackich dla III roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych
rok akademicki 2016/2017
Lp.
Wykładowca
Temat zajęć
Kod - USOS
limit
1.
dr hab. Ewa Aksman
Podatek dochodowy od osób fizycznych we
współczesnych systemach finansów
publicznych
2400-PP3SL182
10
2.
dr Milena Balcerzak
mgr Marek Peczkowski
Modelowanie i optymalizacja procesów
podejmowania decyzji
2400-PP3SL208
10
3.
dr hab. Anna Bartczak
Analiza efektywności inwestycji publicznych
2400-PP3SL114
15
4.
dr hab. Michał Brzeziński
"Sex, drugs and rock'n'roll" - mikroekonomia
zachowań ludzkich
2400-PP3SL054
5
5.
dr Grażyna Bukowska
Edukacja i dobrobyt społeczny
2400-PP3SL135
6
6.
dr Stanisław Cichocki
Szara strefa, korupcja, przestępstwa - Zjawiska
2400-PP3SL057
trudno mierzalne w ekonomii
6
7.
dr hab. Mikołaj Czajkowski
Modelowanie preferencji i wyborów
konsumentów
2400-PP3SL184
3
8.
dr Katarzyna DąbrowskaGruszczyńska
Rynki finansowe w praktyce
2400-PP3SL060
10
9.
dr Bartłomiej Dessoulavy Śliwiński
Zarządzanie nieruchomościami i projektami
inwestycyjnymi
2400-PP3SL102
6
10. dr Aneta Dzik-Walczak
Zastosowanie metod ekonometrycznych w
badaniach ekonomicznych
2400-PP3SL189
4
11. prof. dr hab. Dariusz Dziuba
Analiza zastosowań technologii
informatycznych w przedsiębiorstwach,
2400-PP3SL116
bankach i innych organizacjach gospodarczych
10
12. dr Jan Fałkowski
Analiza wzajemnych relacji między światem
polityki a gospodarką
2400-PP3SL169
5
13. dr Jarosław Górski
Strategie zarządzania przedsiębiorstwami i
strategie marketingowe
2400-PP3SL156
5
14. dr Wojciech Grabowski
Inwestycje finansowe, fundusze inwestycyjne,
zarządzanie aktywami
2400-PP3SL068
6
Jask osiągnąć sukces na rynku pracy? Analiza
empiryczna problemów z zakresu zarządzania 2400-PP3SL157
zasobami ludzkimi i ekonomii rynku pracy
12
15.
dr Gabriela Grotkowska
Tomasz Gajderowicz
mgr
16. dr Marcin Gruszczyński
Międzynarodowe przepływy finansowe równowaga, regulacja, kryzysy, instrumenty
2400-PP3SL069
6
17. dr Jan Hagemejer
Przedsiębiorstwa w globalizującym się świecie 2400-PP3SL170
5
18. dr hab. Łukasz Hardt
Optymalizacja struktur organizacyjnych
przedsiębiorstw. Perspektywa ekonomii
kosztów transakcyjnych
2400-PP3SL070
6
19. dr Anna Janicka
Ludzie i gospodarka
2400-PP3SL159
4
20. dr Tomasz Jeruzalski
Informatyzacja organizacji gospodarczych i
zarządzanie projektami informatycznymi
2400-PP3SL072
6
21. dr hab. Olga Kiuila
Symulacje komputerowe rynków oraz efektów
polityki rządowej
2400-PP3SL209
5
22. dr Agnieszka Kopańska
Podmioty publiczne na rynkach kapitałowych
2400-PP3SL017
5
23. dr Katarzyna Kopczewska
Przedsiębiorstwo- rynek-przestrzeń - analiza
ekonomiczna
2400-PP3SL078
5
Termin zajęć
Lp.
Wykładowca
Temat zajęć
Kod - USOS
limit
24. dr Tomasz Kopczewski
Podejście eksperymentalne do pomiaru
nieefektywności ekonomicznej
2400-PP3SL079
5
25. dr Mateusz Kopyt
Wczoraj, dziś i jutro strefy euro – teoretyczne i
praktyczne aspekty tworzenia i
2400-PP3SL190
funkcjonowania unii monetranej
6
26. dr Piotr Koryś
Jak zbudować Dolinę Krzemową? Rozwój
gospodarczy i sukces cywilizacyjny z
perspektywy mikro- i makroanalitycznej
2400-PP3SL138
3
27. dr Katarzyna Kowalska
Finanse i organizacja opieki zdrowotnej
2400-PP3SL191
3
Ekonomia eksperymentalna i behawioralna
2400-PP3SL214
10
Ekonomia i finanse międzynarodowe
2400-PP3SL082
6
30. dr Anna Kukla-Gryz
Piractwo w czasach popkultury
2400-PP3SL174
15
31. dr Grzegorz Kula
Wesołe jest życie staruszka? Konsekwencje
starzenia się społeczeństwa
2400-PP3SL139
10
32. dr Przemysław Kusztelak
Mikroekonomia, teoria gier, ekonomia
eksperymentalna
2400-PP3SL124
2
33. dr hab. Cecylia Leszczyńska
Kryzysy bankowe i walutowe. Wymiar
teoretyczny i empiryczny
2400-PP3SL210
6
34. prof. dr hab. Zofia Liberda
Patenty i innowacyjność przedsiębiorstw
2400-PP3SL140
5
35. dr Jacek Liwiński
Edukacja a rynek pracy - analizy empiryczne
2400-PP3SL166
5
36. dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Kapitał społeczny - perspektywa ekonomiczna 2400-PP3SL061
5
37. dr Joanna Mackiewicz - Łyziak
Współczesna polityka pieniężna
2400-PP3SL176
4
2400-PP3SL087
6
28.
dr Michał Krawczyk
hab.. Karolina Safarzyńska
dr
29.
dr hab. Stanisław Kubielas, prof.
UW
38. dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Ekonomiczna analiza polityki i prawa
39. prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
Handel międzynarodowy, polityka i integracja
ekonomiczna
2400-PP3SL088
10
40. dr Piotr Modzelewski
Rachunkowość, audyt i kontrola w instytucjach
2400-PP3SL089
publicznych i prywatnych
6
41. dr Dagmara Mycielska
Gospodarka otwarta: kurs walutowy i jego
znaczenie
2400-PP3SL211
10
42. dr Natalia Nehrebecka
Metody ilościowe w badaniach zjawisk
społeczno-gospodarczych
2400-PP3SL091
8
Firma w globalnej gospodarce
2400-PP3SL144
15
43.
prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Piotr Boguszewski
44.
dr hab. Wojciech Otto, prof. UW dr Metody ilościowe w ubezpieczeniach i
hab. Marian Wiśniewski, prof. UW finansach
2400-PP3SL094
10
45.
dr Paweł Sakowski
dr Marcin Chlebus
Finanse ilościowe i ekonometria finansowa w
praktyce. Problemy, metody i narzędzia
2400-PP3SL130
5
46. dr Maciej Sobolewski
Modele ekonomiczne w zastosowaniach
biznesowych
2400-PP3SL034
10
47. dr Joanna Siwińska-Gorzelak
Jak rząd wydaje pieniadze podatników?
Polityka fiskalna, polityka społeczna,
efektywność
2400-PP3SL179
3
Termin zajęć
Lp.
Wykładowca
Temat zajęć
Kod - USOS
limit
48. dr hab. Paweł Strawiński
Ilościowe modelowanie danych statystycznych
oraz ekonometryczne metody analizy i badania
2400-PP3SL097
danych przekrojowych, a także finansowych
szeregów czasowych
5
49. dr Krzysztof Szczygielski
Innowacje we współczesnej gospodarce
2400-PP3SL180
6
Badania edukacji i rynku pracy
2400-PP3SL152
8
51. dr hab. Katarzyna Śledziewska
e-Gospodarka
2400-PP3SL212
6
52. dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW
Ekonomia rozwoju trwałego i zrównoważonego 2400-PP3SL146
5
53. dr hab. Maciej Tymiński
Przestępczość gospodarcza w Polsce
2400-PP3SL104
5
54. dr Maciej Wilamowski
Mikroekonomia, konsument, rynek
2400-PP3SL213
8
55. dr Leszek Wincenciak
Rynek pracy w gospodarce otwartej
2400-PP3SL107
5
56. prof. dr hab. Tomasz Żylicz
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
2400-PP3SL186
10
50.
dr hab. Urszula SztandarSztanderska, prof.UW
Termin zajęć