odmiana bardzo wcześnie dojrzewająca

Transkrypt

odmiana bardzo wcześnie dojrzewająca
70
71
CECHY JAKOŚCIOWE
MTZ: bardzo wysoka – 48 g
Gęstość ziarna: wysoka
Wyrównanie ziarna: bardzo dobre
Zawartość białka: średnia
Liczba opadania: wysoka
Sedymentacja: średnia
Tolerancja niskiego pH: niższa
Mrozoodporność: bardzo dobra
Odporność na suszę: dość wysoka
Wymagania glebowe: średnie
ZDROWOTNOŚĆ
5
Zdrowotność
choroby podstawy źdźbła
6
mączniak prawdziwy
5
rdza brunatna
5
DTR
4
septorioza liści
7
septorioza plew
3
fuzarioza kłosów
ocena UKZUZ Czechy*
PSZENICA OZIMA
NIKOL
Klasa: B
Rejestracja: Czechy 2008 Hodowla: Nickerson
ODMIANA BARDZO WCZEŚNIE DOJRZEWAJĄCA, ZNAKOMITA NA
TERENY O KRÓTSZYM OKRESIE WEGETACJI I O MNIEJSZEJ ILOŚCI OPADÓW
PSZENICA OZIMA
PSZENICA OZIMA
PROFIL AGROTECHNICZNY
*Skala UKZUZ Czechy: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka
niska
średnia
wysoka
wzmocnić ochronę
fungicydową
standardowa ochrona
fungicydowa
podwyższona
odporność
genetyczna
WYNIKI
odmiana o bardzo wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania (najwcześniejsza)
• bardzo dobrze radzi sobie ze stresami wynikającymi z okresowych niedoborów wody
• wysokie plonowanie w doświadczeniach czeskich
• rośliny o dorodnym kłosie, z małą ilością plew i dużym ziarnem
• dobra zdrowotność roślin, szczególnie wysoka odporność na mączniaka i septoriozę plew,
należy zastosować zabieg na fuzariozę kłosów
• nadaje się do uprawy na wszystkich rodzajach gleb, również na stanowisku po pszenicy
• nie należy uprawiać po kukurydzy
• ze względu na ciężki kłos odmianę należy dobrze skrócić
• do koszenia jako pierwsza w gospodarstwie
•
47,6
38,2
37,6
41,3
41,4
46,6
MIEJSCE W PŁODOZMIANIE
Uprawa po pszenicy
BALETKA
NIKOL
CUBUS
AKTEUR
MULAN
Plonowanie odmiany Nikol, masa 1000 ziaren (g),
UKZUZ Czechy, 2009 r.
LUDWIG
+++
Uprawa po kukurydzy
–
Późny siew
–
+++ – zalecany, ++ – średnio zalecany, + – możliwy, – nie zaleca się
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
ZALETY