Karty rabatowe Orlen O:Karty rabatowe Orlen O

Transkrypt

Karty rabatowe Orlen O:Karty rabatowe Orlen O
Karty rabatowe Orlen
Autor: czemo84 - 2012/01/01 12:00
_____________________________________
Witam, poniewa¿ nigdzie nie znalaz³em takiego tematu wiêc chcia³bym was zainteresowaæ kartami rabatowymi na
wszelkie paliwo tankowane na stacjach Orlen i Bliska.
Aktualny rabat wynosi 8gr na Orlenie i 6gr na bliskiej za ka¿dy zatankowany litr paliwa, ON PB i LPG.
Mam dostêp do tych kart przez Klub Seat Ibiza,
im wiêcej u¿ytkowników kart tym wiêkszy rabat.
Czy kto¶ by³by zainteresowany?
============================================================================
O:Karty rabatowe Orlen
Autor: czemo84 - 2012/01/01 12:08
_____________________________________
Tutaj jest wszystko opisane
http://www.klubseatibiza.pl/forum/viewtopic.php?f=119&t=34411
============================================================================
O:Karty rabatowe Orlen
Autor: MieHor - 2012/01/01 12:27
_____________________________________
Niestety bez rejestracji niczego wiêcej siê nie dowiemy
============================================================================
O:Karty rabatowe Orlen
Autor: czemo84 - 2012/01/01 16:32
_____________________________________
TUTAJ ZAPISUJEMY SIE NA KARTY: http://www.klubseatibiza.pl/wplatyklubowe/
TO CO TAM WPISZECIE WIDZE TYLKO JA I NIKT WIECEJ WIEC NIE OBAWIAJCIE SIE O SWOJE DANE. TO CO
WPISANE WIDZI TYLKO WLASCICIEL WPISU I JA JAKO ADMIN
10zl za karte + 6zl za list polecony Priorytet!!!
Przy zamowieniu wiekszej liczby kart na jeden adres koszt przesylki ten sam
Info o karcie:
Wyrabiane karty sa kartami rabatowymi BIZNESTANK
Karty sa bezterminowe i wydawane na numer rejestracyjny pojazdu. Na karcie nie ma Twojego imienia, nazwiska ani
innych danych osobowych. Z karty moga korzystac wszyscy, jednak, jesli prowadzisz dzia³alnosc gospodarcza i
chcialbys odliczac sobie VAT niestety nie ma takiej mozliwosci.
Aktualnie wyrobionych jest 2300 kart
Punkty Vitay a program BIZNESTANK:
Nie ma problemu, tankujesz paliwo, zbierasz pkt. Vitay i uzyskujesz rabat.
Jaki jest aktualnie rabat:
- stacje Orlen 8gr/litr
- stacje Bliska 5gr/litr
Rabat aktualizowany jest, co kwartal.
Uwaga: Aby max. Rabat byl aktywny nalezy 1-2 razy zatankowac i uzyc karty.
Czemu tak maly rabat:
Projektnavi.pl - Projektnavi.pl
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 4 March, 2017, 06:03
Aby uzyskac wiekszy musimy, jako klub tankowac powyzej 100 000 litrow miesiecznie.
Czy moja stacja obsluguje karte rabatowa:
Aktualna lista stacji, ktore obsluguja karte znajduje siê na stronie Orlen. Jesli nie masz listy, patrz na znak z cenami,
Twoja karta obslugiwana jest przez BIZNESTANK.
Dostepnych jest 1300 stacji.
Po co Mi faktura:
Otoz faktura nie jest Ci potrzebna do niczego, po prostu popros pracownika stacji o paragon, jesli stwierdzi, ze nie ma
takiej mozliwosci to trudno wez ja i wywal do kosza, albo kaz mu ja wywalic samemu.
Inni maja wiekszy rabat niz ja:
Jesli inne osoby maja rabat 8gr a ty 6 lub mniej popros pracownika stacji o aktualizacje rabatu.
Zebrane dane dzieki koledze SATAn_
============================================================================
O:Karty rabatowe Orlen
Autor: xxyy777e - 2012/01/03 00:07
_____________________________________
Czym siê podniecaæ 8-6 gr. Dla mnie ¿adna okazja. Ograniczasz siê tylko do drogich stacji Orlen i Bliska.
Lepiej wyrobiæ sobie bezp³atn± kartê p³atnicz± VISA w Banku Millenium do rachunku.
P³ac±c ta karta na dowolnej stacji, markecie etc dostajesz zwrot kasy 3% co przy obecnych cenach paliwa ok. 5.5 z³
wynosi ok. 16.5 gr na 1 litrze.
============================================================================
O:Karty rabatowe Orlen
Autor: Pa³aszD - 2012/01/03 15:36
_____________________________________
czyta³em o Millenium - maksymalnie rocznie mo¿esz zaoszczêdziæ nie wiecej jak 160z³, przy regularnych wp³ywach
minimum 1000z³ co miesi±c...
tak czy siak - wszystko "po wuju"....
gdyby nie akcyza i 2podatki to cena by³aby normalna...
============================================================================
O:Karty rabatowe Orlen
Autor: xxyy777e - 2012/01/03 17:51
_____________________________________
Nie wiem gdzie to przeczyta³e¶ ale jeste¶ nie doinformowany, poni¿ej fragment regulaminu:
"3% wydatków dokonanych kart± w supermarketach, sklepach spo¿ywczych oraz na stacjach paliw w ca³ej Polsce wraca
na Dobre Konto - a¿ do 50 z³ miesiêcznie"
Wiêc rocznie mo¿na zaoszczêdziæ do 12x50z³ = 600 z³
Osobi¶cie u¿ywam takiej karty i na wszystkich stacjach paliwowych na wszystkie produkty oferowane na stacjach jest
rabat 3% do tego zakupy w marketach etc.
To karta debetowa a nie kredytowa wiêc musisz do banku wp³aciæ jak±¶ kasê aby odebraæ w nastêpnym miesi±cu 3%
wydanej kasy. Aby konto by³o za free trzeba w tym przypadku dokonaæ ³±cznej wp³aty na 1000 z³.
To chyba nie problem przy p³acy minimalnej 1500z³
============================================================================
Projektnavi.pl - Projektnavi.pl
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 4 March, 2017, 06:03
Projektnavi.pl - Projektnavi.pl
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 4 March, 2017, 06:03

Podobne dokumenty