REGULAMIN III PARAFIALNEGO KONKURSU PIOSENKI

Transkrypt

REGULAMIN III PARAFIALNEGO KONKURSU PIOSENKI
REGULAMIN III PARAFIALNEGO KONKURSU
PIOSENKI RELIGIJNEJ
ORGANIZATOR:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SIPIORY I STUDZIENKI „SĄSIEDZI”
ORAZ PARAFIA POD WEZWANIEM ŚW JANA NEPOMUCENA W SIPIORACH
CELE KONKURSU:
rozbudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży,
popularyzacja śpiewania pieśni i piosenek religijnych,
kształcenie nawyków aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu,
promowanie młodych talentów.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Zgłoszenie uczestnictwa do 6 października 2013r.
2.Zgłoszenia uczestnika dokonuje się poprzez złożenie wypełnionej karty
zgłoszenień w wymaganym terminie
3.Karty zgłoszenia dostępne są w kościołach należących do parafii św.Jana
Nepomucena w Sipiorach
Data, miejsce i godzina konkursu została podana w ogłoszeniach.
ZASADY KONKURSU
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych
soliści-kl 0-IV SP
soliści – klIV SP- III gimnazjalna
1.
Każdy z wykonawców prezentuje jedną dowolnie wybraną przez siebie
piosenkę o tematyce religijnej.
2.
Występom może towarzyszyć podkład muzyczny (nagranie na płycie CD –
zabezpieczone w zakresie własnym przez wykonawcę) lub własny akompaniament.
3.
Piosenka może być wykonana wyłącznie w języku polskim.
4.
Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku (podkładu wraz
z wokalem).
5.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA SPRZĘT AUDIO KONIECZNY DO
ODTWORZENIA PODKŁADU MUZYCZNEGO
JURY:
•
komisję konkursową powołuje organizator,
•
decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Kryteria oceny:
W ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
•
zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,
•
dobór repertuaru do możliwości wiekowych i wokalnych
wykonawcy,
•
ogólny wyraz artystyczny,
•
stopień trudności prezentowanego utworu,
•
umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawcy,
•
emisja głosu,
•
dykcja.
Nagrody:
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy
uczestnictwa, a dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe.
WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W III PARAFIALNYM
KONKURSIE PIOSENKI RELIGIJNEJ SĄ ZOBOWIĄZANI DO
ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W REGULAMINIE
ZAWODNICY PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU WYRAŻAJĄ AUTOMATYCZNIE ZGODĘ NA PODANIE
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SWOJEGO IMIENIA I NAZWISKA, JEŚLI ZNAJDĄ SIĘ ONI W GRONIE
LAUREATÓW.
WSZELKIE KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGA WYŁĄCZNIE ORGANIZATOR.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU I OSTATECZNEJ JEGO
INTERPRETACJI.
UCZESTNICY DOJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY LUB INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ.

Podobne dokumenty